Home » Sverige

Sverige

Välkommen till vår hemsida!


17-18 maj  - SFBR:s Vårmöte i Frösundavik, Radisson Blu Royal Park

24-25 maj - MammoMitt i Eskilstuna, Elite Stadshotell

Vi från Tromp Medical AB finns också där.


Sedan våren 2015 är vi på Tromp Medical distributörer i Sverige av Hologic's mammografisystem och bentäthetsmätare DEXA.

Samarbetet mellan Hologic och Tromp Medical startade 1999 i Nederländerna och har fram tills idag lett till mycket fina resultat. Hologic's produkter introducerades av Tromp Medical på den holländska marknaden och tack vare kundernas förtroende i företaget så har vår installerade bas kontinuerligt växt. Idag utgör Hologic's digitala mammografisystem över 80% marknadsandelar i Nederländerna och Hologic's bentäthetsmätare utgör över 65% marknadsandelar.

Att vi fått det stora förtroendet från våra kunder och att vi uppfattas på ett positivt sätt är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Vi har tre kärnvärden som alla anställda arbetar utifrån:

  • Kvalitet: Vi erbjuder pålitlig, state-of-the-art utrustning från ledande leverantörer;
  • Kundorienterat företagande: Vi lyssnar på era behov, agerar adekvat och kommer med lösningar;
  • Service: Vi är snabba, praktiska och flexibla när det gäller driftstörning och underhåll.

Den dagliga verksamheten präglas av ett framstående entreprenörskap och socialt ansvars-tagande liksom skyddandet och bevarandet av miljön. Vi sätter en stor stolthet i att verka för långsiktig hållbarhet, både gällande medicinskteknisk apparatur i drift och vårt eget företags avtryck på miljön.

Tack vare att Hologic ändrat sin distributörsmodell, från att ha separata distributörer i respektive land till att utse en distributör som är ansvarig över en större region, har Tromp Medical erbjudits att ta helhetsansvaret för Hologic's mammografiutrustning och DEXA-utrustning för regionen Nederländerna, Sverige, Norge och Danmark. Anledningen till förändringen i distributionsmodell är att Hologic vill kunna erbjuda sina kunder en mer hållbar relation och service genom hela systemens livscykel.

I Sverige har vi grundat ett dotterbolag, Tromp Medical AB i Stockholm.

Vänligen kontakta oss på salessupport@trompmedical.com gällande försäljningsfrågor. Vi ser fram emot att träffa er! 

Afdrukken

Nyhetsbrev

Registrera