Home » Nieuws » Jan Hendriks prijs 2017

Jan Hendriks prijs 2017

Ter nagedachtenis aan de grote verdiensten van Jan Hendriks voor de Nederlandse radiologie, en met name de screening op het gebied van borstkanker, wordt er sinds 2011 door het LRCB een jaarlijkse prijs die de naam van Jan Hendriks mag dragen, toegekend. De prijs is voor onderzoekers die een indrukwekkende bijdrage leveren aan research op het gebied van beeldvorming bij borstkanker.

Tijdens de najaars Algemene Leden Vergadering van de NVvR Sectie Mammaradiologie op donderdag 16 november 2017 heeft mevrouw 

Lotte Elshof, MD

arts-onderzoeker NKI-AVL

met ondergenoemd artikel de Jan Hendriksprijs 2017 in ontvangst mogen nemen. 

"Cause-specific Mortality in a Population-based Cohort of 9799 Women
Treated for Ductal Carcinoma In Situ"

Een vereenvoudigde Nederlandse samenvatting leest u hier.
Voor meer informatie over de Jan Hendriks prijs verwijzen wij u graag naar de LRCB website

Afdrukken