Tromp Medical Oy toimittaa HUS Siltasairaalaan RAPTOR-salin ja Shokkihuoneen laitteistot

Canon Medical Systemsin edustajana toimiva Tromp Medical Oy on valittu HUS:n rakenteilla olevan Siltasairaalan RAPTOR- salin ja shokkihuoneen laitetoimittajaksi. HUS varustaa Euroopan ensimmäisenä sairaalana RAPTOR*-salia traumakäyttöön.

 

“Potilas tuodaan RAPTOR-saliin suoraan ambulanssista. Salissa suoritetaan päivystykselliset alkuvaiheen tutkimukset ja hoito, FAST-ultraäänitutkimus verenvuodon paikantamiseksi, tietokonetomografiakuvaus, hengenpelastavat verenvuodon tyrehdyttämiseksi tehtävät toimenpideradiologiset suonensisäiset toimenpiteet sekä tarvittaessa avoleikkaukset”, kertoo toiminnan suunnittelua koordinoinut ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tuomas Brinck. (HUS mediatiedote 5.11.2019)

Saliin asennettavan Canon Alphenix 4D CT -laitteiston angiografialaite ja liukukiskoilla kulkeva tietokonetomografialaite ovat integroituna samaan potilaspöytään ja käyttöliittymään. RAPTOR-sali tulee sijaitsemaan uuden rakenteilla olevan Siltasairaalan päivystysyksikön ja leikkausosaston välissä sekä teho-osaston välittömässä läheisyydessä.

Kokonaisuuteen kuuluu laitteisto, jolla harjoitellaan toimintaa

RAPTOR-salissa hoidetaan hengenvaarallisesta verenvuodosta kärsiviä potilaita. Potilasta hoitaa moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu traumatologian, verisuonikirurgian, anestesiologian ja radiologian ammattilaisia, sekä alkuvaiheessa myös 3-4 ensihoidon edustajaa. Meilahden sairaala-alueelle alkuvuodesta 2020 asennettavaa mallitilan laitteistoa käytetään henkilökunnan perehdyttämiseen ja simulaatioharjoitteluun hiomalla hoitomenetelmät mahdollisimman toimiviksi jo ennen toiminnan aloittamista Siltasairaalassa.

”Koska RAPTOR-salia ja -toimintamallia ei ole ennestään Euroopassa, on henkilöstön huolellinen perehdyttäminen uuteen toimintaympäristöön ja -prosessiin välttämätöntä”, Brinck sanoo.

”Henkilöstön simulaatioharjoittelun avulla RAPTOR-salin tutkimus- ja hoitomenetelmät jalostetaan mahdollisimman sujuviksi, jotta kulloinkin työvuorossa oleva tiimi kykenee toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla”, Brinck lisää. (HUS mediatiedote 5.11.2019)

Tulevan laiteasennuksen yksityiskohdat suunnitellaan ja varmistetaan mallitilan laitteiston avulla. Mallitilan laitteisto vastaa Siltasairaalaan asennettavaa lopullista laitekokoonpanoa.

Siltasairaalan rakennustyöt valmistuvat kesällä 2022 ja ensimmäiset potilaat uudessa sairaalassa otetaan vastaan vuoden 2023 alkupuolella.

* RAPTOR-lyhenne tulee sanoista Resuscitation with Angiography, Percutaneous Techniques and Operative Repair.

Sopimus allekirjoitettiin Meilahdessa 5.11.2019. Kuvassa vasemmalta alkaen Jari Finnilä, Tomi Kauppinen,  Jarkko Pajarinen,  Kaisa Haavisto, Anne Mykkänen, Jussi Santaniemi, Lasse Lehtonen, Mark Holmshaw, Henrik Pelsenius, Tuomas Brinck, Mika Koivikko ja Kari Sippola.

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..