Jan Hendriks Prijs 2023 – doet u mee?

Ter nagedachtenis aan de grote verdiensten van Jan Hendriks voor de Nederlandse radiologie, en met name de screening op het gebied van borstkanker wordt De Jan Hendriksprijs sinds 2011 uitgereikt.

Wilt u meedingen naar de JHP dan kunt u vóór 28 februari a.s. uw gepubliceerde of officieel geaccepteerd artikel sturen naar het bestuurssecretariaat van het LRCB, e-mail office.profpijnappel@lrcb.nl  o.v.v. Jan Hendriks Prijs 2023.
Gelet op de jarenlange verbintenis van Jan Hendriks aan het LRCB, participeert het LRCB actief bij de beoordeling en toekenning van de prijs. De jury wordt gevormd door de Wetenschappelijke AdviesRaad van het LRCB.

De ‘Jan Hendriks Prijs’ (JHP) wordt toegekend en tijdens het radiologensymposium op vrijdag 12 mei 2023 uitgereikt aan de beste auteur van een gepubliceerd of voor publicatie geaccepteerd artikel van Nederlandse bodem, dat door een onafhankelijke jury als beste wetenschappelijk artikel is aangemerkt.

Aan deze prijs is een geldbedrag verbonden van € 2.500,-. Ook dit jaar weer beschikbaar gesteld door Tromp Medical*.

 

*Tromp Medical maakt geen deel uit van de jury.

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..