Sverige

 

Välkommen till vår hemsida!

Tromp Medical AB är ett dotterbolag till Tromp Medical House och ingår i koncernen Tromp Medical. I koncernen finns idag ca. 125 anställda, varav hälften arbetar inom service. Den svenska bolagsenheten grundades under hösten 2015 och har sedan dess varit verksam på ett framgångsrikt sätt.

Tromp Medical distribuerar Hologic’s mammografisystem och bentäthetsmätare DEXA till Norden och Benelux, i vissa länder sedan mer än femton år tillbaka. Vi har nu ca. 300 digitala mammografisystem och ca. 330 DEXA/bentäthetsmätare från Hologic i vår egna installerade bas som vi servar.  Genom strategiska samarbeten fogar vi samman styrkorna i våra enskilda dotterbolag så att vårt fokus på försäljning, service och kundnöjdhet får optimala förutsättningar. Bolagssammanslagningen säkerställer en gedigen kvalitet, hög kompetens, utmärkt service och långsiktig stabilitet för våra kunder.

Att vi fått det stora förtroendet från våra kunder och att vi uppfattas på ett positivt sätt är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Vi har tre kärnvärden som alla anställda arbetar utifrån:

  • Kvalitet: Vi erbjuder pålitlig, state-of-the-art utrustning från ledande leverantörer;
  • Kundorienterat företagande: Vi lyssnar på era behov, agerar adekvat och kommer med lösningar;
  • Service: Vi är snabba, praktiska och flexibla när det gäller driftstörning och underhåll.

Den dagliga verksamheten präglas av ett framstående entreprenörskap och socialt ansvars-tagande liksom skyddandet och bevarandet av miljön. Vi sätter en stor stolthet i att verka för långsiktig hållbarhet, både gällande medicinskteknisk apparatur i drift och vårt eget företags avtryck på miljön.

Vänligen kontakta oss på salessupport@trompmedical.com gällande försäljningsfrågor. Vi ser fram emot att träffa er!

Tromp Medical AB, Stockholm Organisationsnummer 556979-7235

 

Försäljning
Tel.: +46 8 525 031 27

Service
Tel.: +46 8 525 031 20

Huvudkontoret i Nederländerna
Tel.: +31 251 662067