Med våra specialister har du alltid ett försprång.

Mer om Tromp Medical

Specialisten

Specialisten på utmärkt utrustning för bilddiagnostik.

Oberoende

Största oberoende distributören av utrustning för bilddiagnostik i Västeuropa.

Lokala och Internationella

Tillräckligt stora för alla projekt och samtidigt tillräckligt små för att flexibelt kunna möta Era specifika behov på lokalt språk.

Underhåll och kunskap

Hög intern kompetens tillgänglig för effektivt underhåll.

Service inom 1 timme

Vi erbjuder fjärr- och telefonsupport inom 1 timme för snabbt och effektivt avhjälpande underhåll.

Kontinuitet

Verksamma sedan 2015 i Sverige erbjuder Tromp Medical såväl kontinuitet som pålitlighet.

Produkter

Mammografi
Bröstbiopsi
Bröstkirurgi
Preparatröntgen
Bentäthetsmätning
Mini C-båge
Mobila röntgensystem
Digital radiologi
CBCT
SmartCurve™ Breast Stabilization System

SmartCurve™ Breast Stabilization System

Klinisk forskning visar: SmartCurve förbättrar komforten för 93%

Hologic’s SmartCurve-system har en kurverad kompressionsplatta som ger en förbättrad patientupplevelse utan att försämra bildkvaliteten, undersökningstiden, stråldosen eller arbetsflödet. Klinisk forskning visar att SmartCurve förbättrar komforten för 93% av patienter som rapporterade måttligt till stort obehag med standardkompressionsplattor. SmartCurve är…

×
SmartCurve™ Breast Stabilization System

SmartCurve™ Breast Stabilization System

Klinisk forskning visar: SmartCurve förbättrar komforten för 93%

Hologic’s SmartCurve-system har en kurverad kompressionsplatta som ger en förbättrad patientupplevelse utan att försämra bildkvaliteten, undersökningstiden, stråldosen eller arbetsflödet. Klinisk forskning visar att SmartCurve förbättrar komforten för 93% av patienter som rapporterade måttligt till stort obehag med standardkompressionsplattor. SmartCurve är en del av Hologic’s 3Dimensions-system och finns tillgängligt som en uppgradering för Selenia Dimensions-system.

SecurView® Granskningsstation

SecurView® Granskningsstation

Förbättrad produktivitet vid granskning med rätt verktyg

SecurView granskningsstation är utvecklad utifrån kraven och önskemålen från radiologer. Avancerade och anpassningsbara arbetsflöden samt innovativa bildhanteringsvertyg säkerställer noggranna och effektiva bedömningar av 2D- och 3D-undersökningar. Arbetsstationen finns med en 12 MP Barco Coronis CoronisUniti Unitiflat panel monitor en is…

×
SecurView® Granskningsstation

SecurView® Granskningsstation

Förbättrad produktivitet vid granskning med rätt verktyg

SecurView granskningsstation är utvecklad utifrån kraven och önskemålen från radiologer. Avancerade och anpassningsbara arbetsflöden samt innovativa bildhanteringsvertyg säkerställer noggranna och effektiva bedömningar av 2D- och 3D-undersökningar.

Arbetsstationen finns med en 12 MP Barco Coronis CoronisUniti Unitiflat panel monitor en is standaard voorzien van een verlicht bedieningstableau dat de mogelijkheid biedt middels sneltoetsen de meest voorkomende handelingen en bewerkingen uit te voeren .-monitor och är som standard utrustad med en upplyst kontrollpanel som ger möjlighet att utföra de vanligaste funktionerna genom genvägar. Det minimerar användandet av datormus.

Med den valbara Multi-Modality-modulen kan stationen utrustas med en extra monitor där, bland annat, relaterade MR-undersökningar och ultraljudsbilder kan visas. Det är också möjligt att utrusta systemet med ett Application Synchronization Interface. Denna modul ger skrivbordsintegrerad patientsynkronisering med de mest välkända PACS, RIS och rapportsystemen.

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

En ny standard för automatiserade brösttäthetsmätningar

Den nya Quantra 2.2-algoritmen är designad för att automatiskt och reproducerbart avgöra bröstets densitetskategori. Algoritmen utmärker sig genom sin unika användning av maskininlärning för att analysera distribution och textur av bröstets körtelvävnad. Algoritmen särskiljer sig från tidigare Quantraversioner (och andra…

×
Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

En ny standard för automatiserade brösttäthetsmätningar

Den nya Quantra 2.2-algoritmen är designad för att automatiskt och reproducerbart avgöra bröstets densitetskategori. Algoritmen utmärker sig genom sin unika användning av maskininlärning för att analysera distribution och textur av bröstets körtelvävnad. Algoritmen särskiljer sig från tidigare Quantraversioner (och andra leverantörer), som endast delar in densitetskategorin utifrån procentuell körtelvävnad i förhållande till total bröstvolym, och följer därigenom rekommendationerna från the American College of Radiology för definitionen av bröstdensitet som beskrivs i den senaste utgåvan av ACR BI-RADS Atlas.

.

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

En kraftfull plattform med många bildgivande möjligheter

Funktionen I-View gör det möjligt att få kontrastförstärkta 2D-bilder för så väl 3Dimensions som Selenia Dimensions. Efter en intravenös injektion av jodbaserat kontrastmedel tas röntgenbilder i två energinivåer, från vilka en subtraherad bild beräknas och eventuellt upptag av kontrastmedel framträder.…

×
I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

En kraftfull plattform med många bildgivande möjligheter

Funktionen I-View gör det möjligt att få kontrastförstärkta 2D-bilder för så väl 3Dimensions som Selenia Dimensions. Efter en intravenös injektion av jodbaserat kontrastmedel tas röntgenbilder i två energinivåer, från vilka en subtraherad bild beräknas och eventuellt upptag av kontrastmedel framträder.

Systemet har den unika förmågan att vid en och samma kompression producera en 3D-tomosyntes-, en vanlig 2D-mammografi- så väl som en kontrastförstärkt 2D-mammografiundersökning. En optimal kombination av anatomisk och funktionell information erhålls på en och samma gång.

ImageChecker® CAD

ImageChecker® CAD

Advanced Computer Aided Detection

Mjukvaran ImageChecker CAD identifierar och markerar misstänkta strukturer och mikroförkalkningar för mammografi och assisterar radiologer i sina bedömningar. ImageChecker CAD fungerar för både vanliga 2D-bilder och för Hologic’s syntetiska 2D-bilder.

×
ImageChecker® CAD

ImageChecker® CAD

Advanced Computer Aided Detection

Mjukvaran ImageChecker CAD identifierar och markerar misstänkta strukturer och mikroförkalkningar för mammografi och assisterar radiologer i sina bedömningar. ImageChecker CAD fungerar för både vanliga 2D-bilder och för Hologic’s syntetiska 2D-bilder.

Affirm® Breast Biopsy System

Affirm® Breast Biopsy System

Förenkla biopsiproceduren

Hologic’s 3Dimensions- och Selenia Dimensions-system kan utrustas med Affirm Breast Biopsy System. Denna tillsatsenhet utför vanlig 2D stereotaxi och 3D tomoguidad biopsi. En separat lateralarm finns också som tillval, vilken erbjuder en flexiblare åtkomst till lesioner. Genom 3D tomoguidad biopsi…

×
Affirm® Breast Biopsy System

Affirm® Breast Biopsy System

Förenkla biopsiproceduren

Hologic’s 3Dimensions- och Selenia Dimensions-system kan utrustas med Affirm Breast Biopsy System. Denna tillsatsenhet utför vanlig 2D stereotaxi och 3D tomoguidad biopsi. En separat lateralarm finns också som tillval, vilken erbjuder en flexiblare åtkomst till lesioner.

Genom 3D tomoguidad biopsi ges ni möjligheten att enkelt och precist utföra biospier i 3D. Tekniken kan användas för alla typer av lesioner, inkluderat strukturer som endast kan ses med tomosyntesavbildning. Användningen av tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet, reducerad stråldos och minskad tid för proceduren jämfört med vanlig stereotaxi.

Affirm® Prone Breast Biopsi System

Affirm® Prone Breast Biopsi System

En ny era inom liggande bröstbiopsier

Affirm Prone är ett unikt biopsibord anpassat för vanlig 2D stereotaxi och 3D Tomoguidad Biopsi. Tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet och ett snabbare arbetsflöde. Hologic’s högkvalitativa och kliniskt beprövade tomosyntesteknik kombinerar världsledande bildkvalitet med en högkvalitativ biopsimodul. Affirm® Prone Breast Biopsy…

×
Affirm® Prone Breast Biopsi System

Affirm® Prone Breast Biopsi System

En ny era inom liggande bröstbiopsier

Affirm Prone är ett unikt biopsibord anpassat för vanlig 2D stereotaxi och 3D Tomoguidad Biopsi. Tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet och ett snabbare arbetsflöde. Hologic’s högkvalitativa och kliniskt beprövade tomosyntesteknik kombinerar världsledande bildkvalitet med en högkvalitativ biopsimodul.

Affirm® Prone Breast Biopsy Systems bilder är baserade på den beprövade bildkedjan från Hologic’s framgångsrika Selenia Dimensions ™ system. Den ca 14*12,5 cm stora selenium-detektorn säkerställer förträfflig bildkvalitet i ett tillfredställande stort field of view.

Den roterbara c-armen, i kombination med möjlighet till patientpositionering i olika riktningar, ger 360 ° åtkomst till bröstet. I tillägg har systemet en integrerad lateralarm som ger ytterligare flexibilitet att nå svåråtkomliga lesioner.

Över 95% av patienterna upplever Affirm Prone som snabbare, bekvämare och mindre smärtsam än förväntat.

3Dimensions™ Mammografisystem

3Dimensions™ Mammografisystem

Möt det snabbaste Brösttomosyntessystemet med den högsta upplösningen, någonsin

Hologic’s 3Dimensions mammografisystem är designat för att erbjuda 2D- och 3D-bilder av högsta kvalitet för radiologer, en behagligare mammografiupplevelse för patienter och ett optimerat arbetsflöde för användare. 3Dimensions-systemet utmärks av sin unika kombination av mycket kort scantid för tomosyntes på…

×
3Dimensions™ Mammografisystem

3Dimensions™ Mammografisystem

Möt det snabbaste Brösttomosyntessystemet med den högsta upplösningen, någonsin

Hologic’s 3Dimensions mammografisystem är designat för att erbjuda 2D- och 3D-bilder av högsta kvalitet för radiologer, en behagligare mammografiupplevelse för patienter och ett optimerat arbetsflöde för användare.

3Dimensions-systemet utmärks av sin unika kombination av mycket kort scantid för tomosyntes på bara 3,7 sekunder, sin omedelbara rekonstruktion av tomosyntesbilderna samt marknadens högsta upplösning på 70 micrometer för såväl 2D-, 3D- som syntetiska 2D-bilder.

Det kliniska mervärdet av Hologic’s 3D-teknologi har demonstrerats i över 200 vetenskapliga studier. Resultaten av studierna är entydiga och övertygande; Hologic’s 3D-teknologi ger högre cancerdetektion i kombination med minskat behov av ytterligare undersökningar.

Utöver 3Dimensions erbjuder Hologic även Selenia Dimensions så att rätt lösning kan erbjudas i alla prisnivåer.

Läs mer

BioZorb® 3D markör

BioZorb® 3D markör

3D Markers shaping the future

BioZorb® är Holoigc’s nyaste tredimensionella markör och den används redan i USA. Dess unika design har ett tredimensionellt, bioabsorberbart spiralramverk och sex permanenta titanmarkörer, utformade för att ge exakt markering av tumörexcisions-platsen. Detta möjliggör i sin tur tydlig ”visuell kommunikation”…

×
BioZorb® 3D markör

BioZorb® 3D markör

3D Markers shaping the future

BioZorb® är Holoigc’s nyaste tredimensionella markör och den används redan i USA. Dess unika design har ett tredimensionellt, bioabsorberbart spiralramverk och sex permanenta titanmarkörer, utformade för att ge exakt markering av tumörexcisions-platsen. Detta möjliggör i sin tur tydlig ”visuell kommunikation” mellan kirurgen och onkologen som ansvarar för radioterapin – vilket minskar tvetydigheten, förbättrar effektiviteten och förbättrar reproducerbarheten i behandlingsplanering och uppföljning. Markören har utvecklats för att stödja och förbättra bröstbevarande operationer.

 

BioZorb®: Väntar på CE-märkning i Europa. Finns inte ännu kommersiellt tillgänglig för distribution i Europa.

Viera™

Viera™

Trådlös, handhållen bröstultraljud med exceptionell bröstbildskvalitet

Den första trådlösa, handhållna bröstultraljuden med exceptionell bröstbildskvalitet. Vieran levererar exakta diagnostiska bilder direkt där behovet av vård finns. Idealisk för snabb diagnostisk kontroll, visuella bekräftelser, interventionella procedurer, vaskulär access samt smådelar som t.ex. thyreodea, vilket möjliggör optimering av ditt…

×
Viera™

Viera™

Trådlös, handhållen bröstultraljud med exceptionell bröstbildskvalitet

Den första trådlösa, handhållna bröstultraljuden med exceptionell bröstbildskvalitet. Vieran levererar exakta diagnostiska bilder direkt där behovet av vård finns. Idealisk för snabb diagnostisk kontroll, visuella bekräftelser, interventionella procedurer, vaskulär access samt smådelar som t.ex. thyreodea, vilket möjliggör optimering av ditt kliniska arbetsflöde och patientväg – allt till en överkomlig kostnad.
Viera arbetar med 4.14MHz och har ett maximalt djup på 7 cm. Förinställda inställningar finns för bröst, täta bröst, interventionella bröst, vaskulära applikationer samt smådelar (thyreodea etc.).
Ultraljudet kopplas till en smartphone eller I-pad/läsplatta för visning av bilderna samt för styrning av enheten.

Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

Faxitron™ Core är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen. Detektorytan är 5 x 10 cm…

×
Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

Faxitron™ Core är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen.

Detektorytan är 5 x 10 cm och upplösningen är 14lp/mm. Utrustningen ger automatisk 1.4x geometrisk förstoring. Systemet är strålskyddat och inget ytterligare strålskydd krävs.

LOCalizer™

LOCalizer™

Trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver…

×
LOCalizer™

LOCalizer™

Trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver opereras bort.

På så sätt ges verktyg för mer noggrann och konservativ bröstkirurgi. LOCalizer erbjuder följande fördelar:

 • Förenklar kommunikationen mellan radiologi och kirurgi
 • Förenklar patientlogistik
 • Ingen strålning, papper, logistik
 • Trådlös indikering
 • Avståndsmätning i mm för kirurgen
 • Tunn prob
 • Handhållen läsare
 • Ingen störning av metallföremål, arbetsbelysning etc.
 • Intuitiv
 • Beräknas förkorta operationstiden med 5-15 minuter per patient i jämförelse med trådindikerad patient.
Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter…

×
Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i Faxitron™ Path för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Faxitron™ Path-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.

Faxitron® Trident® HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Faxitron® Trident® HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier.…

×
Faxitron® Trident® HD

Faxitron® Trident® HD

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier. Detektorn är 16×18 cm, luckan är försedd med blyglas, kamera finns inbyggd och systemet handhas med en touch-skärm. Det här är en mobil och mycket snabb och lättanvänd lösning för såväl mammografiavdelningen som bröstoperationsavdelningen.

Markörer för Bröstbiopsi

Markörer för Bröstbiopsi

Tillförlitliga och lättigenkännliga markörer

För en tillförlitlig markering av lesioner och biopsipositioner är lättigenkännliga markörer ett måste. SecurMark ® består av en permanent titan-markör i ett bioabsorbent nät. Det reducerar risken för migration av markören och ger god visbilitet för ultraljud upp till 3…

×
Markörer för Bröstbiopsi

Markörer för Bröstbiopsi

Tillförlitliga och lättigenkännliga markörer

För en tillförlitlig markering av lesioner och biopsipositioner är lättigenkännliga markörer ett måste.

SecurMark ® består av en permanent titan-markör i ett bioabsorbent nät. Det reducerar risken för migration av markören och ger god visbilitet för ultraljud upp till 3 veckor efter isättning.

TriMark ® markörer består också av titan och finns i två olika former.

Eviva® biopsisystem

Eviva® biopsisystem

Tar bröstbiopsi till en högre nivå

En procedur med Eviva biopsisystem kan genomföras snabbt och effektivt. Biopsisystemet drivs av pneumatik och bidrar därför till en tystare interaktion för både patient och operatör. Med en cykeltid på 4,5 sekunder för biopsi säkerställer det slutna vakuumsystemet en snabb…

×
Eviva® biopsisystem

Eviva® biopsisystem

Tar bröstbiopsi till en högre nivå

En procedur med Eviva biopsisystem kan genomföras snabbt och effektivt. Biopsisystemet drivs av pneumatik och bidrar därför till en tystare interaktion för både patient och operatör. Med en cykeltid på 4,5 sekunder för biopsi säkerställer det slutna vakuumsystemet en snabb procedur där vävnadsprovet hygieniskt transporteras till behållaren.
Under biopsicykeln spolas håligheten med saltlösning och lokalbedövning kan helautomatiskt ges genom den patenterade Y-kopplingen.

Brevera® biopsisystem

Brevera® biopsisystem

Högupplösta bilder i realtid, direkt vid biopsienheten

Brevera kombinerar avancerad vakuumbiopsi och radiologisk avbildning i ett kompakt och användarvänligt system. Biopsier transporteras snabbt och säkert till systemets integrerade röntgenenhet. En röntgenbild tas omedelbart för varje biopsi för en verifiering i realtid. Brevera ökar effektiviteten och omptimerar arbetsflödet,…

×
Brevera® biopsisystem

Brevera® biopsisystem

Högupplösta bilder i realtid, direkt vid biopsienheten

Brevera kombinerar avancerad vakuumbiopsi och radiologisk avbildning i ett kompakt och användarvänligt system. Biopsier transporteras snabbt och säkert till systemets integrerade röntgenenhet. En röntgenbild tas omedelbart för varje biopsi för en verifiering i realtid. Brevera ökar effektiviteten och omptimerar arbetsflödet, vilket bidrar till en noggrann och patientvänlig procedur.

BioZorb® 3D markör

BioZorb® 3D markör

3D Markers shaping the future

BioZorb® är Holoigc’s nyaste tredimensionella markör och den används redan i USA. Dess unika design har ett tredimensionellt, bioabsorberbart spiralramverk och sex permanenta titanmarkörer, utformade för att ge exakt markering av tumörexcisions-platsen. Detta möjliggör i sin tur tydlig ”visuell kommunikation”…

×
BioZorb® 3D markör

BioZorb® 3D markör

3D Markers shaping the future

BioZorb® är Holoigc’s nyaste tredimensionella markör och den används redan i USA. Dess unika design har ett tredimensionellt, bioabsorberbart spiralramverk och sex permanenta titanmarkörer, utformade för att ge exakt markering av tumörexcisions-platsen. Detta möjliggör i sin tur tydlig ”visuell kommunikation” mellan kirurgen och onkologen som ansvarar för radioterapin – vilket minskar tvetydigheten, förbättrar effektiviteten och förbättrar reproducerbarheten i behandlingsplanering och uppföljning. Markören har utvecklats för att stödja och förbättra bröstbevarande operationer.

 

BioZorb®: Väntar på CE-märkning i Europa. Finns inte ännu kommersiellt tillgänglig för distribution i Europa.

Viera™

Viera™

Trådlös, handhållen bröstultraljud med exceptionell bröstbildskvalitet

Den första trådlösa, handhållna bröstultraljuden med exceptionell bröstbildskvalitet. Vieran levererar exakta diagnostiska bilder direkt där behovet av vård finns. Idealisk för snabb diagnostisk kontroll, visuella bekräftelser, interventionella procedurer, vaskulär access samt smådelar som t.ex. thyreodea, vilket möjliggör optimering av ditt…

×
Viera™

Viera™

Trådlös, handhållen bröstultraljud med exceptionell bröstbildskvalitet

Den första trådlösa, handhållna bröstultraljuden med exceptionell bröstbildskvalitet. Vieran levererar exakta diagnostiska bilder direkt där behovet av vård finns. Idealisk för snabb diagnostisk kontroll, visuella bekräftelser, interventionella procedurer, vaskulär access samt smådelar som t.ex. thyreodea, vilket möjliggör optimering av ditt kliniska arbetsflöde och patientväg – allt till en överkomlig kostnad.
Viera arbetar med 4.14MHz och har ett maximalt djup på 7 cm. Förinställda inställningar finns för bröst, täta bröst, interventionella bröst, vaskulära applikationer samt smådelar (thyreodea etc.).
Ultraljudet kopplas till en smartphone eller I-pad/läsplatta för visning av bilderna samt för styrning av enheten.

LOCalizer™

LOCalizer™

Trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver…

×
LOCalizer™

LOCalizer™

Trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver opereras bort.

På så sätt ges verktyg för mer noggrann och konservativ bröstkirurgi. LOCalizer erbjuder följande fördelar:

 • Förenklar kommunikationen mellan radiologi och kirurgi
 • Förenklar patientlogistik
 • Ingen strålning, papper, logistik
 • Trådlös indikering
 • Avståndsmätning i mm för kirurgen
 • Tunn prob
 • Handhållen läsare
 • Ingen störning av metallföremål, arbetsbelysning etc.
 • Intuitiv
 • Beräknas förkorta operationstiden med 5-15 minuter per patient i jämförelse med trådindikerad patient.
Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter…

×
Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i Faxitron™ Path för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Faxitron™ Path-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.

Faxitron® Trident® HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Faxitron® Trident® HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier.…

×
Faxitron® Trident® HD

Faxitron® Trident® HD

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier. Detektorn är 16×18 cm, luckan är försedd med blyglas, kamera finns inbyggd och systemet handhas med en touch-skärm. Det här är en mobil och mycket snabb och lättanvänd lösning för såväl mammografiavdelningen som bröstoperationsavdelningen.

Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

Faxitron™ Core är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen. Detektorytan är 5 x 10 cm…

×
Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Faxitron® Core (tidigare CoreVision)

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

Faxitron™ Core är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen.

Detektorytan är 5 x 10 cm och upplösningen är 14lp/mm. Utrustningen ger automatisk 1.4x geometrisk förstoring. Systemet är strålskyddat och inget ytterligare strålskydd krävs.

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter…

×
Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i Faxitron™ Path för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Faxitron™ Path-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.

Faxitron® Trident® HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Faxitron® Trident® HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier.…

×
Faxitron® Trident® HD

Faxitron® Trident® HD

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier. Detektorn är 16×18 cm, luckan är försedd med blyglas, kamera finns inbyggd och systemet handhas med en touch-skärm. Det här är en mobil och mycket snabb och lättanvänd lösning för såväl mammografiavdelningen som bröstoperationsavdelningen.

TBS iNsight™

TBS iNsight™

Benstrukturen har betydelse

I tillägg till att mäta bendensitet är det möjligt att bedöma benens mikrostruktur i en scanning av ländryggen. Vi kallar det Trabecular Bone Score (TBS). Tillsammans med BMD används denna mikrostrukturbedömning för att ge en förbättrad indikation för en 10-årig…

×
TBS iNsight™

TBS iNsight™

Benstrukturen har betydelse

I tillägg till att mäta bendensitet är det möjligt att bedöma benens mikrostruktur i en scanning av ländryggen. Vi kallar det Trabecular Bone Score (TBS). Tillsammans med BMD används denna mikrostrukturbedömning för att ge en förbättrad indikation för en 10-årig frakturrisk (FRAX®).

Bedömningen av benens mikrostruktur är en  tilläggsanalys av BMD-mätningen. Det innebär att patienten inte behöver genomgå någon ytterligare undersökning. TBS finns tillgängligt för Hologic Horizon och Discovery.

Horizon® DXA Serie

Horizon® DXA Serie

Ett DXA-system som erbjuder mer

Hologic har med Horizon-serien satt en ny Gold standard för osteoporos-diagnostik, frakturbedömning och kroppskompositionsanalys. Horizon använder NHANES databaser och inkluderar omfattande möjligheter för geriatriska och pediatriska analyser. Hologic’s Horizon har det unika Dynamic Calibration-systemet vilket gör att användaren inte längre…

×
Horizon® DXA Serie

Horizon® DXA Serie

Ett DXA-system som erbjuder mer

Hologic har med Horizon-serien satt en ny Gold standard för osteoporos-diagnostik, frakturbedömning och kroppskompositionsanalys. Horizon använder NHANES databaser och inkluderar omfattande möjligheter för geriatriska och pediatriska analyser.

Hologic’s Horizon har det unika Dynamic Calibration-systemet vilket gör att användaren inte längre behöver kalibrera systemet. Det säkerställer den högsta precisionen både på kort och lång sikt, även om systemet modifieras eller flyttas.

Horizon finns i fem möjliga utföranden. Horizon A är den mest sålda modellen och har en unik roterande arm som möjliggör laterala scanningar för patienter liggande på rygg. Det förbättrar reproducerbarheten och bidrar till optimal patientkomfort så väl som ergonomi för användaren. I tillägg är systemet ultrasnabbt; höft- och ländryggsscanningar kan erhållas på 10 sekunder, hela ryggraden på 15 sekunder och en helkroppsmätning tar 3 minuter.

InSight™ FD Mini C-båge

InSight™ FD Mini C-båge

En ny generation av teknologi: Mini C-båge

InSight – FD Mini-C-båge kombinerar rörlighet, bildkvalitet och ergonomi i en utrustning för optimal avbildning av extremiteter. Tack vare den roterbara detektorn kan systemet enkelt anpassas till patienten istället för tvärtom. InSight – FD  använder en effektiv bildkedja, där inställning…

×
InSight™ FD Mini C-båge

InSight™ FD Mini C-båge

En ny generation av teknologi: Mini C-båge

InSight – FD Mini-C-båge kombinerar rörlighet, bildkvalitet och ergonomi i en utrustning för optimal avbildning av extremiteter. Tack vare den roterbara detektorn kan systemet enkelt anpassas till patienten istället för tvärtom.

InSight – FD  använder en effektiv bildkedja, där inställning för lågdos ger högsta bildkvalitet i kombination med den lägsta tänkbara stråldos för både patient och användare.

InSight-serien har även en enklare modell utrustad med bildförstärkare.

DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

Redefining Mobile X-ray

Carestream DRX Revolution är en unikt, mycket ergonomiskt direktdigitalt mobilt röntgensystem utvecklad av röntgensjuksköterskor för röntgensjuksköterskor. DRX Revolution är lämplig för användning både inom och utanför röntgenavdelningar. Systemet har en 32 kW generator och levereras med samma trådlösa detektorer som…

×
DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

Redefining Mobile X-ray

Carestream DRX Revolution är en unikt, mycket ergonomiskt direktdigitalt mobilt röntgensystem utvecklad av röntgensjuksköterskor för röntgensjuksköterskor.

DRX Revolution är lämplig för användning både inom och utanför röntgenavdelningar. Systemet har en 32 kW generator och levereras med samma trådlösa detektorer som används på Carestream DRX-Evolution Plus. DRX-Revolution är det system på marknaden som når längst med den centrala balken vinkelrätt mot golvet om vi mäter från systemets centrum. Det är mycket viktigt att täcka hela sängen så att du inte behöver flytta patienten. Systemet kan köras in i rummet vid foten av sängen, armen är utsträckt och man kan justera till exempelvis röntgenstrålningen i bädden endast genom att vinkla röret.

Systemet har ett logiskt användargränssnitt och en mycket god bildkvalitet. Systemet har en integrerad konsol som styr både generatorfunktioner och bildbehandling samt en kraftfull generator på 32 kW som standard.

Tack vare den integrerade laddstationen har användaren alltid 2 laddade detektorbatterier tillgängliga, och det tomma batteriet kan enkelt bytas ut i laddstationen. Byte av detektorbatteri är snabbt och enkelt och påverkar inte arbetsflödet.

Med hjälp av en snabb och enkel anslutning (till exempel med ditt befintliga ID-kort) slås systemet på och är omedelbart klart för användning.

DRX-Revolution Nano

DRX-Revolution Nano

Small and lightweight for easy transport - Carbon Nano Tube

DRX-Revolution Nano är försedd med de senaste utvecklingarna inom området radiologi. Systemet är utrustat med ett röntgenrör av typen Carbon Nano Tube (CNT). Detta röntgenrör är kompakt och mycket lätt, vilket gör att hela systemet bara väger 93 kg! Tekniken…

×
DRX-Revolution Nano

DRX-Revolution Nano

Small and lightweight for easy transport - Carbon Nano Tube

DRX-Revolution Nano är försedd med de senaste utvecklingarna inom området radiologi. Systemet är utrustat med ett röntgenrör av typen Carbon Nano Tube (CNT). Detta röntgenrör är kompakt och mycket lätt, vilket gör att hela systemet bara väger 93 kg! Tekniken bakom Carbon Nano Tube (CNT) är revolutionerande och den kompakta storleken på systemet gör att användaren alltid kan placera systemet optimalt, även i trånga utrymmen.

På grund av systemets exceptionella vikt finns det inget behov av motorstöd när du flyttar systemet.

Användargränssnittet, som manövreras via en integrerad pekskärmskärm, är detsamma som på DRX-Revolution och DRX-Evolution. Ett tydligt gränssnitt som möjliggör att en undersökning kan göras på ett snabbt och exakt sätt.

Alla tillgängliga Carestream DRX-detektorer (Csi) kan enkelt kopplas till-DRX Revolution Nano. Detektorerna är utbytbara mellan de olika Carestream DRX-modaliteterna.

DRX-Evolution Plus röntgenrum

DRX-Evolution Plus röntgenrum

A new look and new features

DRX-Evolution Plus är ett helt motoriserat digitalt röntgensystem som ger full protokollstyrd automatisk positionering med oöverträffade funktioner. Systemet kan utrustas med upp till 8 DRX – Plus-detektorer, trådlösa eller fasta. Detektorerna finns i tre olika storlekar 25x30cm, 35x43cm och 43x43cm.…

×
DRX-Evolution Plus röntgenrum

DRX-Evolution Plus röntgenrum

A new look and new features

DRX-Evolution Plus är ett helt motoriserat digitalt röntgensystem som ger full protokollstyrd automatisk positionering med oöverträffade funktioner.

Systemet kan utrustas med upp till 8 DRX – Plus-detektorer, trådlösa eller fasta. Detektorerna finns i tre olika storlekar 25x30cm, 35x43cm och 43x43cm.

Väggstativet kan valfritt placeras på en skena, vilket ytterligare ökar användningsmöjligheterna.

Systemet har ett logiskt användargränssnitt och en mycket god bildkvalitet. Systemet har en integrerad konsol som styr både generatorfunktioner och bildbehandling. Dessutom finns det en pekskärm på röntgenröret så att alla generatorparametrar kan ändras i undersökningsrummet. Systemet kan utrustas med olika alternativ, inklusive Long Length Imaging, och optimalt anpassas till avdelningens behov och önskemål.

DRX-Transportable Lite

DRX-Transportable Lite

An Affordable Upgrade to DR.

Behöver ni en uppgradering av ert analoga röntgenrum eller av ert mobila röntgensystem? Med DRX-Transportable Lite kan du enkelt uppgradera ditt analoga system till digitalt. DRX-Transportable Lite är en lätt, trådlös surfplatta som fungerar som en lättanvänd kontrollpanel för detektorn.…

×
DRX-Transportable Lite

DRX-Transportable Lite

An Affordable Upgrade to DR.

Behöver ni en uppgradering av ert analoga röntgenrum eller av ert mobila röntgensystem?

Med DRX-Transportable Lite kan du enkelt uppgradera ditt analoga system till digitalt.

DRX-Transportable Lite är en lätt, trådlös surfplatta som fungerar som en lättanvänd kontrollpanel för detektorn. Eftersom detektorn är utrustad med det så kallade X-ray Beam Detect Mode krävs inget gränssnitt med ditt analoga system, och det är mycket enkelt och snabbt att implementera arbetsflödet. När du har tryckt på exponeringsknappen visas bilden inom några sekunder på plattan.

Med DRX-Transportable Lite och en DRX-Plus detektor kan varje analogt system digitaliseras.

DRX-Ascend DR röntgensystem

DRX-Ascend DR röntgensystem

High Performance. High Quality. Exceptional Value

DRX-Ascend är ett användarvänligt digitalt röntgensystem med ett mycket bra pris-kvalitetsförhållande. DRX-Ascend har en ergonomisk design och kan placeras i kompakta utrymmen. Byggkostnaderna reduceras eftersom ingen takupphängning för röntgenröret krävs. Den trådlösa och den bärbara DRX-Plus-detektorn kan lätt bytas ut…

×
DRX-Ascend DR röntgensystem

DRX-Ascend DR röntgensystem

High Performance. High Quality. Exceptional Value

DRX-Ascend är ett användarvänligt digitalt röntgensystem med ett mycket bra pris-kvalitetsförhållande. DRX-Ascend har en ergonomisk design och kan placeras i kompakta utrymmen. Byggkostnaderna reduceras eftersom ingen takupphängning för röntgenröret krävs.

Den trådlösa och den bärbara DRX-Plus-detektorn kan lätt bytas ut mellan bord och väggstativ. Väggstativet erbjuder alla möjligheter att ta liggande, sittande och stående bilder.

DRX-Ascend är utrustad med en användarvänlig arbetsstation med pekskärm. Det intuitiva användargränssnittet optimerar arbtesflödet.

DRX-Plus detektorn

DRX-Plus detektorn

Experience the X-Factor of Carestream DRX systems

Carestream-detektorer finns i olika versioner, både fasta och trådlösa, och i följande storlekar: 25x30cm, 35x43cm och 43x43cm. DRX-Plus-detektorerna kan enkelt användas i alla Carestreams röntgenrum och mobila röntgensystem och är dessutom enkla att byta ut. Vi kallar detta för X-Factor.…

×
DRX-Plus detektorn

DRX-Plus detektorn

Experience the X-Factor of Carestream DRX systems

Carestream-detektorer finns i olika versioner, både fasta och trådlösa, och i följande storlekar: 25x30cm, 35x43cm och 43x43cm.

DRX-Plus-detektorerna kan enkelt användas i alla Carestreams röntgenrum och mobila röntgensystem och är dessutom enkla att byta ut. Vi kallar detta för X-Factor. Detektorerna har en så kallad hot swap-funktion, som gör att du snabbt kan byta batterier utan att starta om.

DRX-Plus-detektorerna kan användas på patienter i sängar upp till 170 kg. Detektorerna är damm- och fuktsäkra enligt IP57-klassificeringen.

 

CS 9600 – Dental CBCT

CS 9600 – Dental CBCT

CS 9600 är ett ergonomiskt vidareutvecklat system för att optimera användandet av Dental CBCT.  CS 9600 kommer med en rad innovativa lösningar som t.ex. det nya positioneringshjälpmedlet som använder videokameror tillsammans med artificiell intelligens. Tillsammans med den höga upplösningen på…

×
CS 9600 – Dental CBCT

CS 9600 – Dental CBCT

CS 9600 är ett ergonomiskt vidareutvecklat system för att optimera användandet av Dental CBCT.  CS 9600 kommer med en rad innovativa lösningar som t.ex. det nya positioneringshjälpmedlet som använder videokameror tillsammans med artificiell intelligens. Tillsammans med den höga upplösningen på 75 µm och de olika bildkvalitetsförbättrande funktionerna kan man avbilda även de minsta detaljerna med högsta tänkbara bildkvalitet.

Systemet kan ta 2D, 3D, panorama och cefalometriska bilder, vilket kan ske snabbt, med låg dos och med hög bildkvalitet. Systemet är även utrustat med flera komponenter för att det ska vara användarvänligt och ergonomiskt, samtidigt som det är designat för att vara bekvämt för patienten.

För att CS 9600 ska möta användarnas krav och behov, är det utrustat med ett modernt, intuitivt och lättarbetat användargränssnitt. Det har ett logiskt arbetsflöde där användaren har smidigt tillgång till olika undersökningar, exponeringsparametrar och smarta funktioner.

Inom dentalmiljön är systemet utrustat med mjukvaran CS Imaging Software tillsammans med gränssnittet Acquisition, som gör att man kan ta 2D- och 3D-bilder med lätthet. Mjukvaran är DICOM-kompatibel för att underlätta arbetsflödet och för att även säkerställa att all nödvändig information skickas och lagras med bilden.

Den infällbara stolen tillsammans med positioneringshjälpmedlet, resulterar i extremt skarpa och reproducerbara bilder vid första försöket. På så sätt kan man se till att hög bildkvalitet uppnås varje gång, vilket garanterar konsekventa resultat.

Produkter

Ett brett utbud av fantstisk utrustning för bilddiagnostik från ledande globala varumärken. Se möjligheterna.

Underhåll

Expertunderhåll av certifierade Tromp Medical-tekniker. I nära samarbete med leverantören. Support inom 1 timme.

Utbildning

Omfattande applikations- och teknisk utbildning finns tillgänglig, för att möjliggöra användandet av er utrustning på bästa möjliga sätt. Tromp Medical hjälper er att arbeta effektivt.

Märken

Vi är leverantörer av dessa märken i Sverige.

Röntgenveckan 12 – 15 sept 2023 i Uppsala

12-15 september 2023 Uppsala Konsert & Kongress

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..