Med våra specialister har du alltid ett försprång.

Mer om Tromp Medical

Specialisten

Specialisten på utmärkt utrustning för bilddiagnostik.

Oberoende

Största oberoende distributören av utrustning för bilddiagnostik i Nordvästeuropa.

Lokala och Internationella

Tillräckligt stora för alla projekt och samtidigt tillräckligt små för att flexibelt kunna möta Era specifika behov på lokalt språk.

Underhåll och kunskap

Hög intern kompetens tillgänglig för effektivt underhåll.

Service inom 1 timme

Vi erbjuder fjärr- och telefonsupport inom 1 timme för snabbt och effektivt avhjälpande underhåll.

Kontinuitet

Verksamma sedan 2015 i Sverige erbjuder Tromp Medical såväl kontinuitet som pålitlighet.

Produkter

Mammografi
Bröstbiopsi
Bentäthetsmätning
Mini C-båge
Preparatröntgen
SmartCurve™ Breast Stabilization System

SmartCurve™ Breast Stabilization System

Klinisk forskning visar: SmartCurve förbättrar komforten för 93%

Hologic’s SmartCurve-system har en kurverad kompressionsplatta som ger en förbättrad patientupplevelse utan att försämra bildkvaliteten, undersökningstiden, stråldosen eller arbetsflödet. Klinisk forskning visar att SmartCurve förbättrar komforten för 93% av patienter som rapporterade måttligt till stort obehag med standardkompressionsplattor. SmartCurve är…

×
SmartCurve™ Breast Stabilization System

SmartCurve™ Breast Stabilization System

Klinisk forskning visar: SmartCurve förbättrar komforten för 93%

Hologic’s SmartCurve-system har en kurverad kompressionsplatta som ger en förbättrad patientupplevelse utan att försämra bildkvaliteten, undersökningstiden, stråldosen eller arbetsflödet. Klinisk forskning visar att SmartCurve förbättrar komforten för 93% av patienter som rapporterade måttligt till stort obehag med standardkompressionsplattor. SmartCurve är en del av Hologic’s 3Dimensions-system och finns tillgängligt som en uppgradering för Selenia Dimensions-system.

SecurView® Granskningsstation

SecurView® Granskningsstation

Förbättrad produktivitet vid granskning med rätt verktyg

SecurView granskningsstation är utvecklad utifrån kraven och önskemålen från radiologer. Avancerade och anpassningsbara arbetsflöden samt innovativa bildhanteringsvertyg säkerställer noggranna och effektiva bedömningar av 2D- och 3D-undersökningar. Arbetsstationen finns med en 12 MP Barco Coronis CoronisUniti Unitiflat panel monitor en is…

×
SecurView® Granskningsstation

SecurView® Granskningsstation

Förbättrad produktivitet vid granskning med rätt verktyg

SecurView granskningsstation är utvecklad utifrån kraven och önskemålen från radiologer. Avancerade och anpassningsbara arbetsflöden samt innovativa bildhanteringsvertyg säkerställer noggranna och effektiva bedömningar av 2D- och 3D-undersökningar.

Arbetsstationen finns med en 12 MP Barco Coronis CoronisUniti Unitiflat panel monitor en is standaard voorzien van een verlicht bedieningstableau dat de mogelijkheid biedt middels sneltoetsen de meest voorkomende handelingen en bewerkingen uit te voeren .-monitor och är som standard utrustad med en upplyst kontrollpanel som ger möjlighet att utföra de vanligaste funktionerna genom genvägar. Det minimerar användandet av datormus.

Med den valbara Multi-Modality-modulen kan stationen utrustas med en extra monitor där, bland annat, relaterade MR-undersökningar och ultraljudsbilder kan visas. Det är också möjligt att utrusta systemet med ett Application Synchronization Interface. Denna modul ger skrivbordsintegrerad patientsynkronisering med de mest välkända PACS, RIS och rapportsystemen.

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

En ny standard för automatiserade brösttäthetsmätningar

Den nya Quantra 2.2-algoritmen är designad för att automatiskt och reproducerbart avgöra bröstets densitetskategori. Algoritmen utmärker sig genom sin unika användning av maskininlärning för att analysera distribution och textur av bröstets körtelvävnad. Algoritmen särskiljer sig från tidigare Quantraversioner (och andra…

×
Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

En ny standard för automatiserade brösttäthetsmätningar

Den nya Quantra 2.2-algoritmen är designad för att automatiskt och reproducerbart avgöra bröstets densitetskategori. Algoritmen utmärker sig genom sin unika användning av maskininlärning för att analysera distribution och textur av bröstets körtelvävnad. Algoritmen särskiljer sig från tidigare Quantraversioner (och andra leverantörer), som endast delar in densitetskategorin utifrån procentuell körtelvävnad i förhållande till total bröstvolym, och följer därigenom rekommendationerna från the American College of Radiology för definitionen av bröstdensitet som beskrivs i den senaste utgåvan av ACR BI-RADS Atlas.

.

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

En kraftfull plattform med många bildgivande möjligheter

Funktionen I-View gör det möjligt att få kontrastförstärkta 2D-bilder för så väl 3Dimensions som Selenia Dimensions. Efter en intravenös injektion av jodbaserat kontrastmedel tas röntgenbilder i två energinivåer, från vilka en subtraherad bild beräknas och eventuellt upptag av kontrastmedel framträder.…

×
I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

En kraftfull plattform med många bildgivande möjligheter

Funktionen I-View gör det möjligt att få kontrastförstärkta 2D-bilder för så väl 3Dimensions som Selenia Dimensions. Efter en intravenös injektion av jodbaserat kontrastmedel tas röntgenbilder i två energinivåer, från vilka en subtraherad bild beräknas och eventuellt upptag av kontrastmedel framträder.

Systemet har den unika förmågan att vid en och samma kompression producera en 3D-tomosyntes-, en vanlig 2D-mammografi- så väl som en kontrastförstärkt 2D-mammografiundersökning. En optimal kombination av anatomisk och funktionell information erhålls på en och samma gång.

ImageChecker® CAD

ImageChecker® CAD

Advanced Computer Aided Detection

Mjukvaran ImageChecker CAD identifierar och markerar misstänkta strukturer och mikroförkalkningar för mammografi och assisterar radiologer i sina bedömningar. ImageChecker CAD fungerar för både vanliga 2D-bilder och för Hologic’s syntetiska 2D-bilder.

×
ImageChecker® CAD

ImageChecker® CAD

Advanced Computer Aided Detection

Mjukvaran ImageChecker CAD identifierar och markerar misstänkta strukturer och mikroförkalkningar för mammografi och assisterar radiologer i sina bedömningar. ImageChecker CAD fungerar för både vanliga 2D-bilder och för Hologic’s syntetiska 2D-bilder.

Affirm® Breast Biopsy System

Affirm® Breast Biopsy System

Förenkla biopsiproceduren

Hologic’s 3Dimensions- och Selenia Dimensions-system kan utrustas med Affirm Breast Biopsy System. Denna tillsatsenhet utför vanlig 2D stereotaxi och 3D tomoguidad biopsi. En separat lateralarm finns också som tillval, vilken erbjuder en flexiblare åtkomst till lesioner. Genom 3D tomoguidad biopsi…

×
Affirm® Breast Biopsy System

Affirm® Breast Biopsy System

Förenkla biopsiproceduren

Hologic’s 3Dimensions- och Selenia Dimensions-system kan utrustas med Affirm Breast Biopsy System. Denna tillsatsenhet utför vanlig 2D stereotaxi och 3D tomoguidad biopsi. En separat lateralarm finns också som tillval, vilken erbjuder en flexiblare åtkomst till lesioner.

Genom 3D tomoguidad biopsi ges ni möjligheten att enkelt och precist utföra biospier i 3D. Tekniken kan användas för alla typer av lesioner, inkluderat strukturer som endast kan ses med tomosyntesavbildning. Användningen av tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet, reducerad stråldos och minskad tid för proceduren jämfört med vanlig stereotaxi.

Affirm® Prone Breast Biopsi System

Affirm® Prone Breast Biopsi System

En ny era inom liggande bröstbiopsier

Affirm Prone är ett unikt biopsibord anpassat för vanlig 2D stereotaxi och 3D Tomoguidad Biopsi. Tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet och ett snabbare arbetsflöde. Hologic’s högkvalitativa och kliniskt beprövade tomosyntesteknik kombinerar världsledande bildkvalitet med en högkvalitativ biopsimodul. Affirm® Prone Breast Biopsy…

×
Affirm® Prone Breast Biopsi System

Affirm® Prone Breast Biopsi System

En ny era inom liggande bröstbiopsier

Affirm Prone är ett unikt biopsibord anpassat för vanlig 2D stereotaxi och 3D Tomoguidad Biopsi. Tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet och ett snabbare arbetsflöde. Hologic’s högkvalitativa och kliniskt beprövade tomosyntesteknik kombinerar världsledande bildkvalitet med en högkvalitativ biopsimodul.

Affirm® Prone Breast Biopsy Systems bilder är baserade på den beprövade bildkedjan från Hologic’s framgångsrika Selenia Dimensions ™ system. Den ca 14*12,5 cm stora selenium-detektorn säkerställer förträfflig bildkvalitet i ett tillfredställande stort field of view.

Den roterbara c-armen, i kombination med möjlighet till patientpositionering i olika riktningar, ger 360 ° åtkomst till bröstet. I tillägg har systemet en integrerad lateralarm som ger ytterligare flexibilitet att nå svåråtkomliga lesioner.

Över 95% av patienterna upplever Affirm Prone som snabbare, bekvämare och mindre smärtsam än förväntat.

3Dimensions™ Mammografisystem

3Dimensions™ Mammografisystem

Möt det snabbaste Brösttomosyntessystemet med den högsta upplösningen, någonsin

Hologic’s 3Dimensions mammografisystem är designat för att erbjuda 2D- och 3D-bilder av högsta kvalitet för radiologer, en behagligare mammografiupplevelse för patienter och ett optimerat arbetsflöde för användare. 3Dimensions-systemet utmärks av sin unika kombination av mycket kort scantid för tomosyntes på…

×
3Dimensions™ Mammografisystem

3Dimensions™ Mammografisystem

Möt det snabbaste Brösttomosyntessystemet med den högsta upplösningen, någonsin

Hologic’s 3Dimensions mammografisystem är designat för att erbjuda 2D- och 3D-bilder av högsta kvalitet för radiologer, en behagligare mammografiupplevelse för patienter och ett optimerat arbetsflöde för användare.

3Dimensions-systemet utmärks av sin unika kombination av mycket kort scantid för tomosyntes på bara 3,7 sekunder, sin omedelbara rekonstruktion av tomosyntesbilderna samt marknadens högsta upplösning på 70 micrometer för såväl 2D-, 3D- som syntetiska 2D-bilder.

Det kliniska mervärdet av Hologic’s 3D-teknologi har demonstrerats i över 200 vetenskapliga studier. Resultaten av studierna är entydiga och övertygande; Hologic’s 3D-teknologi ger högre cancerdetektion i kombination med minskat behov av ytterligare undersökningar.

Utöver 3Dimensions erbjuder Hologic även Selenia Dimensions så att rätt lösning kan erbjudas i alla prisnivåer.

Läs mer

LOCalizer™

LOCalizer™

Radioactivity-free simplicity

LOCalizer ger millimeter noggrann precision för markörstyrda operationer utan nackdelar med andra lokaliseringsmetoder. LOCalizer bygger på en beprövad radiofrekvensidentifieringsteknik med en liten RFID-tagg. Taggen kan placeras i bröstvävnaden upp till 30 dagar före operationen. Under operationen spåras RFID-taggen med hjälp…

×
LOCalizer™

LOCalizer™

Radioactivity-free simplicity

LOCalizer ger millimeter noggrann precision för markörstyrda operationer utan nackdelar med andra lokaliseringsmetoder. LOCalizer bygger på en beprövad radiofrekvensidentifieringsteknik med en liten RFID-tagg. Taggen kan placeras i bröstvävnaden upp till 30 dagar före operationen.

Under operationen spåras RFID-taggen med hjälp av den praktiska LOCalizer-läsaren med ett mätområde på 60 mm, varefter den exakta positionen av taggen kan bestämmas med en steril engångssond som har ett intervall på 30 mm. Om flera RFID-taggar använts kan dessa särskiljas individuellt med de unika ID-numren.

LOCalizer stör inte andra instrument i operationssalen. Taggen är tydligt synlig vid mammografi, ultraljud och MR.

Markörer för Bröstbiopsi

Markörer för Bröstbiopsi

Tillförlitliga och lättigenkännliga markörer

För en tillförlitlig markering av lesioner och biopsipositioner är lättigenkännliga markörer ett måste. SecurMark ® består av en permanent titan-markör i ett bioabsorbent nät. Det reducerar risken för migration av markören och ger god visbilitet för ultraljud upp till 3…

×
Markörer för Bröstbiopsi

Markörer för Bröstbiopsi

Tillförlitliga och lättigenkännliga markörer

För en tillförlitlig markering av lesioner och biopsipositioner är lättigenkännliga markörer ett måste.

SecurMark ® består av en permanent titan-markör i ett bioabsorbent nät. Det reducerar risken för migration av markören och ger god visbilitet för ultraljud upp till 3 veckor efter isättning.

TriMark ® markörer består också av titan och finns i två olika former.

Eviva® biopsisystem

Eviva® biopsisystem

Tar bröstbiopsi till en högre nivå

En procedur med Eviva biopsisystem kan genomföras snabbt och effektivt. Biopsisystemet drivs av pneumatik och bidrar därför till en tystare interaktion för både patient och operatör. Med en cykeltid på 4,5 sekunder för biopsi säkerställer det slutna vakuumsystemet en snabb…

×
Eviva® biopsisystem

Eviva® biopsisystem

Tar bröstbiopsi till en högre nivå

En procedur med Eviva biopsisystem kan genomföras snabbt och effektivt. Biopsisystemet drivs av pneumatik och bidrar därför till en tystare interaktion för både patient och operatör. Med en cykeltid på 4,5 sekunder för biopsi säkerställer det slutna vakuumsystemet en snabb procedur där vävnadsprovet hygieniskt transporteras till behållaren.
Under biopsicykeln spolas håligheten med saltlösning och lokalbedövning kan helautomatiskt ges genom den patenterade Y-kopplingen.

Brevera® biopsisystem

Brevera® biopsisystem

Högupplösta bilder i realtid, direkt vid biopsienheten

Brevera kombinerar avancerad vakuumbiopsi och radiologisk avbildning i ett kompakt och användarvänligt system. Biopsier transporteras snabbt och säkert till systemets integrerade röntgenenhet. En röntgenbild tas omedelbart för varje biopsi för en verifiering i realtid. Brevera ökar effektiviteten och omptimerar arbetsflödet,…

×
Brevera® biopsisystem

Brevera® biopsisystem

Högupplösta bilder i realtid, direkt vid biopsienheten

Brevera kombinerar avancerad vakuumbiopsi och radiologisk avbildning i ett kompakt och användarvänligt system. Biopsier transporteras snabbt och säkert till systemets integrerade röntgenenhet. En röntgenbild tas omedelbart för varje biopsi för en verifiering i realtid. Brevera ökar effektiviteten och omptimerar arbetsflödet, vilket bidrar till en noggrann och patientvänlig procedur.

TBS iNsight™

TBS iNsight™

Benstrukturen har betydelse

I tillägg till att mäta bendensitet är det möjligt att bedöma benens mikrostruktur i en scanning av ländryggen. Vi kallar det Trabecular Bone Score (TBS). Tillsammans med BMD används denna mikrostrukturbedömning för att ge en förbättrad indikation för en 10-årig…

×
TBS iNsight™

TBS iNsight™

Benstrukturen har betydelse

I tillägg till att mäta bendensitet är det möjligt att bedöma benens mikrostruktur i en scanning av ländryggen. Vi kallar det Trabecular Bone Score (TBS). Tillsammans med BMD används denna mikrostrukturbedömning för att ge en förbättrad indikation för en 10-årig frakturrisk (FRAX®).

Bedömningen av benens mikrostruktur är en  tilläggsanalys av BMD-mätningen. Det innebär att patienten inte behöver genomgå någon ytterligare undersökning. TBS finns tillgängligt för Hologic Horizon och Discovery.

Horizon® DXA Serie

Horizon® DXA Serie

Ett DXA-system som erbjuder mer

Hologic har med Horizon-serien satt en ny Gold standard för osteoporos-diagnostik, frakturbedömning och kroppskompositionsanalys. Horizon använder NHANES databaser och inkluderar omfattande möjligheter för geriatriska och pediatriska analyser. Hologic’s Horizon har det unika Dynamic Calibration-systemet vilket gör att användaren inte längre…

×
Horizon® DXA Serie

Horizon® DXA Serie

Ett DXA-system som erbjuder mer

Hologic har med Horizon-serien satt en ny Gold standard för osteoporos-diagnostik, frakturbedömning och kroppskompositionsanalys. Horizon använder NHANES databaser och inkluderar omfattande möjligheter för geriatriska och pediatriska analyser.

Hologic’s Horizon har det unika Dynamic Calibration-systemet vilket gör att användaren inte längre behöver kalibrera systemet. Det säkerställer den högsta precisionen både på kort och lång sikt, även om systemet modifieras eller flyttas.

Horizon finns i fem möjliga utföranden. Horizon A är den mest sålda modellen och har en unik roterande arm som möjliggör laterala scanningar för patienter liggande på rygg. Det förbättrar reproducerbarheten och bidrar till optimal patientkomfort så väl som ergonomi för användaren. I tillägg är systemet ultrasnabbt; höft- och ländryggsscanningar kan erhållas på 10 sekunder, hela ryggraden på 15 sekunder och en helkroppsmätning tar 3 minuter.

InSight™ FD Mini C-båge

InSight™ FD Mini C-båge

En ny generation av teknologi: Mini C-båge

InSight – FD Mini-C-båge kombinerar rörlighet, bildkvalitet och ergonomi i en utrustning för optimal avbildning av extremiteter. Tack vare den roterbara detektorn kan systemet enkelt anpassas till patienten istället för tvärtom. InSight – FD  använder en effektiv bildkedja, där inställning…

×
InSight™ FD Mini C-båge

InSight™ FD Mini C-båge

En ny generation av teknologi: Mini C-båge

InSight – FD Mini-C-båge kombinerar rörlighet, bildkvalitet och ergonomi i en utrustning för optimal avbildning av extremiteter. Tack vare den roterbara detektorn kan systemet enkelt anpassas till patienten istället för tvärtom.

InSight – FD  använder en effektiv bildkedja, där inställning för lågdos ger högsta bildkvalitet i kombination med den lägsta tänkbara stråldos för både patient och användare.

InSight-serien har även en enklare modell utrustad med bildförstärkare.

CoreVision

CoreVision

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

CoreVision är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen. Detektorytan är 5 x 10 cm och…

×
CoreVision

CoreVision

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

CoreVision är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen.

Detektorytan är 5 x 10 cm och upplösningen är 14lp/mm. Utrustningen ger automatisk 1.4x geometrisk förstoring. Systemet är strålskyddat och inget ytterligare strålskydd krävs.

PathVision

PathVision

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter…

×
PathVision

PathVision

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i PathVision för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. PathVision-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.

Trident HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Trident HD - det nyaste av alla preparatröntgensystem

Specimen Radiography System

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier.…

×
Trident® HD

Trident® HD

Specimen Radiography System

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier. Detektorn är 16×18 cm, luckan är försedd med blyglas, kamera finns inbyggd och systemet handhas med en touch-skärm. Det här är en mobil och mycket snabb och lättanvänd lösning för såväl mammografiavdelningen som bröstoperationsavdelningen.

BioVision

BioVision

Immediate verification of excised breast tissue margins

Verifiering av vävnad med hjälp av skarpa digitala röntgenbilder, snabbt och enkelt: BioVision ger en direkt verifiering av marginalerna på preparatet efter excision eller av vävnadsprovet vid biopsi. Röntgensystemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Mjukvaran bestämmer automatiskt rätt…

×
BioVision

BioVision

Immediate verification of excised breast tissue margins

Verifiering av vävnad med hjälp av skarpa digitala röntgenbilder, snabbt och enkelt: BioVision ger en direkt verifiering av marginalerna på preparatet efter excision eller av vävnadsprovet vid biopsi. Röntgensystemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Mjukvaran bestämmer automatiskt rätt exponering. Röntgenbilden kan utvärderas och redigeras på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt. Den mobila och kompakta designen samt det inbyggda batteriet (kapacitet upp till 3 timmar) ger flexibilitet i en dynamisk miljö.

BioVision: Detektor 10x15cm; 48μm pixlar, 10lp / mm; upp till 2x geometrisk förstoring

 

 

Produkter

Ett brett utbud av utmärkt utrustning för bilddiagnostik från ledande globala varumärken. Se möjligheterna.

Underhåll

Expertunderhåll av tillverkare-certifierade Tromp Medical-tekniker. Support inom 1 timme.

Utbildning

Omfattande applikations- och teknisk utbildning finns tillgänglig, för att använda all utrustning på bästa möjliga sätt. Tromp Medical får det att hända.

Märken

Vi arbetar tillsammans med dessa märken.

ECR 2020 – Wien, Österrike

11-15 mars 2020 Austria Center i Wien