Merging our strengths under one brand name

Det är med glädje vi kan meddela att våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland från och med den 14 september fortsätter sin verksamhet under namnet Tromp Medical.

Under samma namn kommer vi att ytterligare kombinera våra styrkor för att göra den regionala synergin ännu större, så att vi kan erbjuda er den högsta kvaliteten och det bästa servicestödet i vårt arbetsområde. Tromp Medical är den största oberoende försäljnings- och serviceorganisationen inom medicinsk bilddiagnostik i Nordvästeuropa.