ECR 2020 – Wien, Österrike

* * ECR är framflyttat till 15-19 juli 2020 * *

Tromp Medical finns naturligtvis på plats i Wien i juli så vill du boka tid för mer information, antingen på plats i Wien under ECR, eller i ett senare skede på er egen avdelning, vänligen kontakta oss per mail:  sales.sweden@trompmedical.com.

 

 

15-19 juli 2020 Austria Center i Wien