Tromp Medical

Specialist voor professionals in medische beeldvorming

Tromp Medical, opgericht in 1991, is dé specialist voor professionals in medische beeldvorming. Als grote, onafhankelijke distributeur beschikken wij over vestigingen in Nederland, België/Luxemburg, Denemarken, Noorwe­gen, Zweden, Finland, Frankrijk en Spanje. In de Benelux verkopen, leveren en onderhouden wij geavan­ceerde apparatuur voor digitale mammografie, tomosynthese, vacuüm biopsie en botdensitometrie/BCA. Daarnaast: digitale buckysystemen, verrijdbare digitale röntgensystemen, mini C-bogen en apparatuur voor doorlichting.

Kennis en kwaliteit staan centraal

Onze klanten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van medische beeldvorming. Want wie de beste medische zorg verleent, moet kunnen rekenen op de meest betrouwbare diagnostiek. Beeldvor­mend medisch onderzoek is daarbij een factor van betekenis.

De missie van Tromp Medical is om tegemoet te komen aan de hoge eisen van de gezondheidszorg in de regio die ons werkgebied is. In alle opzichten. Daarom staan kennis en kwaliteit bij Tromp Medical te allen tijde centraal.

Meer dan 30 jaar ervaring en expertise

De internationale Tromp Medical-organisatie heeft zijn roots in de medische beeldvor­mings­­techniek. Zie het websitegedeelte over onze historie voor nadere informatie. Van onderhouds- en reparatiespecialist ontwikkelde Tromp Medical zich tot distributeur van complete systemen en toebehoren – en simultaan tot vertrouw­de sparringpartner van talloze professionals, ziekenhuizen en medische instellingen. Maar niet zonder tegelij­kertijd onze technische expertise mee te laten evolu­eren. Het resultaat is dat u in Tromp Medical een kennisintensieve adviseur treft. Een specialist voor professionals – die service, onderhoud en reparatie van alle gevoerde apparatuur volledig beheerst, waardoor continuïteit, bedrijfszekerheid en kwaliteit duurzaam zijn gegarandeerd.

Internationale synergie, gezamenlijke mentaliteit

In ieder land met een eigen vestiging heeft Tromp Medical een op maat gesneden assortiment en een lokaal accent. ’s Lands wijs, ’s lands eer. Bij ons kunt u altijd terecht in uw eigen taal. Gezamenlijk staan álle Tromp-vestigingen voor dezelfde inzet en mentaliteit: wij willen de verwach­tingen van onze klanten overtreffen. Resources grensoverschrijdend bundelen en resultaatgericht met elkaar delen.

Doelgerichte applicatietraining in house, of als gast bij Tromp Medical

Radiologen, MBB-ers en andere professionals die zich bezighouden met medische beeldvorming en het bijdragen aan diagnostiek, door middel van beeldvormend medisch onderzoek, worden uitgenodigd gebruik te maken van het veelomvattende applicatietrainingsaanbod van Tromp Medical. Sommige trainingen worden in house bij opdrachtgevers verzorgd, andere bij een van de vestigingen van Tromp Medical of op het hoofdkantoor in Castricum (Nederland). De trainingen worden gegeven door ter zake kundige, eigen medewerkers van Tromp of door externe deskundigen. Tromp Medical verzorgt ook trainingen voor medisch technici van opdrachtgevers.
Relaties van Tromp Medical ontvangen uitnodigingen voor relevante trainingen.

Tromp Medical en het Nederlandse bevolkingsonderzoek borstkanker

Alle Nederlandse vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het bevolkingsonderzoek heeft tot doel zo veel mogelijk sterfgevallen als gevolg van borstkanker te voorkomen.
De organisatie en coördinatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden verzorgd door 5 regionale screeningsorganisaties in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Alle 85 mammografen die bij dit bevolkingsonderzoek worden gebruikt, verdeeld over 67 screeningsunits, zijn afkomstig van Tromp Medical.