LOCalizer, trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer, trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver opereras bort.

På så sätt ges verktyg för mer noggrann och konservativ bröstkirurgi. LOCalizer erbjuder följande fördelar:

  • Förenklar kommunikationen mellan radiologi och kirurgi
  • Förenklar patientlogistik
  • Ingen strålning, papper, logistik
  • Trådlös indikering
  • Avståndsmätning i mm för kirurgen
  • Tunn prob
  • Handhållen läsare
  • Ingen störning av metallföremål, arbetsbelysning etc.
  • Intuitiv
  • Beräknas förkorta operationstiden med 5-15 minuter per patient i jämförelse med trådindikerad patient.