LOCalizer, trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer, trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver opereras bort.

På så sätt ges verktyg för mer noggrann och konservativ bröstkirurgi. LOCalizer erbjuder följande fördelar:

  • Förenklar kommunikationen mellan radiologi och kirurgi
  • Förenklar patientlogistik
  • Ingen strålning, papper, logistik
  • Trådlös indikering
  • Avståndsmätning i mm för kirurgen
  • Tunn prob
  • Handhållen läsare
  • Ingen störning av metallföremål, arbetsbelysning etc.
  • Intuitiv
  • Beräknas förkorta operationstiden med 5-15 minuter per patient i jämförelse med trådindikerad patient.

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..