Utbildning och evenemang

Genom regelbundet deltagande i utbildningarna görs ett bidrag till varaktig och ständigt växande kvalitet och kontinuitet. Att använda den avancerade utrustningen på det sätt som tillverkaren har tänkt, är en del av detta samt att säkerställa systemets tillförlitlighet.

Våra kunder får regelbundet information och inbjudningar till våra utbildningar.

 

SFBR:s Vårmöte framskjutet till våren 2022

På grund av rådande pandemi har SFBR:s vårmöte blivit framskjutet till våren 2022.

 

Hotell Scandic Foresta på Lidingö

ISCD-kurs – Uppsala

*** DXA-certifierings kurs uppskjuten tillsvidare ***

Mera information finns på www.svos.se

I samarbete med International Society för Clinical Densitometry (ISCD) kommer Svenska Osteoporossällskapet att hålla kursen: ”Osteoporosis Essentials – Densitometry, Diagnosis and Management” som är en bra förberedelse för de som är intresserade av att certifiera sig som antingen tolkare av DXA (Certified Clinical Densitometrist – CCD) eller utförare av undersökning (Certified Bone Densitometry Technologist – CBDT)

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

DEXA Användarmöte och utbildningsdag 2021

På grund av rådande pandemi är vår DEXA Utbildningsdag 2021 för våra nordiska kunder framskjutet på obestämd tid.

 

 

 

Göteborg

Tomo Reader Course Workshop

Tillsammans med Hologic’s Medical Education team hoppas vi kunna bjuda in er till nästa Tomosyntes workshop inom en snar framtid.

Stockholm

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..