Historia

Service är i vårt DNA

Efter att ha förvärvat omfattande erfarenhet av röntgenutrustning vid vad som då var Philips Medical Systems grundade Wim Tromp sitt eget företag 1991: ett oberoende serviceföretag för röntgenapparater. Underhåll och reparation av röntgenutrustning är fortfarande en del av vår kärnverksamhet. Det finns därför en gedigen erfarenhet och relevant teknisk kunskap inom Tromp Medical. Kunskap som gör att vi kan erbjuda våra kunder maximal, tillverkar-certifierad service. Service levereras snabbt i hela vårt geografiska område Nordvästeuropa.

Innovation och kontinuitet

Grundaren Wim Tromp arbetar fortfarande i företaget, Tromp Medical. Och med honom ett stort antal anställda från de första åren. Det beror på att vi lägger stor vikt vid varaktiga relationer, både hos våra kunder och med våra egna anställda. Naturligtvis gäller samma sak för våra leverantörer. Tromp Medical har alltid varit ambitiös inom innovation och mycket gott har bevarats från ”de tidiga åren”. De som gör affärer med Tromp vet att ”en deal är en deal”.

Och chansen är stor att den anställde med vilken Ni gjorde dealen med för 10 år sedan fortfarande är er kontakt idag. Sett ur denna synvinkel går det därför hand i hand att förse marknaden med den senaste och mest avancerade utrustningen inom bilddiagnostik med tillförlitliga, trovärdiga och väl omhändertagna relationer. Både innovation och kontinuitet är värden som skattas högt hos Tromp Medical.

Socialt ansvarstagande med respekt för människa och miljö

Tromp Medical  värnar om företagens sociala ansvar med stor respekt för såväl människan som miljön. Vårt huvudkontor i Castricum är en reflektion av detta. Många organiska, cirkulära material har använts i byggnaden. Men det är också optimalt isolerat och utrustat med en stor solkraftspark, vilket gör oss energimässigt sett ”gröna” och i stor utsträckning självförsörjande. I den dagliga verksamheten läggs tonvikten på energibesparing och ansvarsfullt avfallsflöde för att maximera återvinning och minska pappersanvändningen.

Tromp Medical har en platt organisationsstruktur inom vilken mänskliga värderingar respekteras högt. Korta kommunikationsvägar, en hälsosam dos av entreprenörskap och kundfokus baserat på övertygelse i kombination med ambitionen att ständigt höja vår kunskapsnivå utgör den gemensamma andan i organisationen.

Better images. Better care.