×
Viera™

Viera™

Trådlös, handhållen bröstultraljud med exceptionell bröstbildskvalitet

Den första trådlösa, handhållna bröstultraljuden med exceptionell bröstbildskvalitet. Vieran levererar exakta diagnostiska bilder direkt där behovet av vård finns. Idealisk för snabb diagnostisk kontroll, visuella bekräftelser, interventionella procedurer, vaskulär access samt smådelar som t.ex. thyreodea, vilket möjliggör optimering av ditt kliniska arbetsflöde och patientväg – allt till en överkomlig kostnad.
Viera arbetar med 4.14MHz och har ett maximalt djup på 7 cm. Förinställda inställningar finns för bröst, täta bröst, interventionella bröst, vaskulära applikationer samt smådelar (thyreodea etc.).
Ultraljudet kopplas till en smartphone eller I-pad/läsplatta för visning av bilderna samt för styrning av enheten.

×
BioZorb® 3D markör

BioZorb® 3D markör

3D Markers shaping the future

BioZorb® är Holoigc’s nyaste tredimensionella markör och den används redan i USA. Dess unika design har ett tredimensionellt, bioabsorberbart spiralramverk och sex permanenta titanmarkörer, utformade för att ge exakt markering av tumörexcisions-platsen. Detta möjliggör i sin tur tydlig ”visuell kommunikation” mellan kirurgen och onkologen som ansvarar för radioterapin – vilket minskar tvetydigheten, förbättrar effektiviteten och förbättrar reproducerbarheten i behandlingsplanering och uppföljning. Markören har utvecklats för att stödja och förbättra bröstbevarande operationer.

 

BioZorb®: Väntar på CE-märkning i Europa. Finns inte ännu kommersiellt tillgänglig för distribution i Europa.

×
LOCalizer™

LOCalizer™

Trådlös indikering av brösttumörer för bröstkirurgi

LOCalizer är en lösning för icke-palpabla tumörer som förbättrar kommunikationen mellan bröstradiologin och kirurgin/operation genom att tydligt markera vad som ska opereras bort och erbjuda mätning i realtid, vilket ger kirurgen realtids-information med mm-precision om hur mycket marginalvävnad som behöver opereras bort.

På så sätt ges verktyg för mer noggrann och konservativ bröstkirurgi. LOCalizer erbjuder följande fördelar:

  • Förenklar kommunikationen mellan radiologi och kirurgi
  • Förenklar patientlogistik
  • Ingen strålning, papper, logistik
  • Trådlös indikering
  • Avståndsmätning i mm för kirurgen
  • Tunn prob
  • Handhållen läsare
  • Ingen störning av metallföremål, arbetsbelysning etc.
  • Intuitiv
  • Beräknas förkorta operationstiden med 5-15 minuter per patient i jämförelse med trådindikerad patient.
×
Faxitron® Trident® HD

Faxitron® Trident® HD

Remarkable image quality, right at the point of care.

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier. Detektorn är 16×18 cm, luckan är försedd med blyglas, kamera finns inbyggd och systemet handhas med en touch-skärm. Det här är en mobil och mycket snabb och lättanvänd lösning för såväl mammografiavdelningen som bröstoperationsavdelningen.

×
Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Faxitron® Path (tidigare PathVision)

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i Faxitron™ Path för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Faxitron™ Path-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..