×
InSight™ FD Mini C-båge

InSight™ FD Mini C-båge

En ny generation av teknologi: Mini C-båge

InSight – FD Mini-C-båge kombinerar rörlighet, bildkvalitet och ergonomi i en utrustning för optimal avbildning av extremiteter. Tack vare den roterbara detektorn kan systemet enkelt anpassas till patienten istället för tvärtom.

InSight – FD  använder en effektiv bildkedja, där inställning för lågdos ger högsta bildkvalitet i kombination med den lägsta tänkbara stråldos för både patient och användare.

InSight-serien har även en enklare modell utrustad med bildförstärkare.