Preparatröntgen

×
CoreVision

CoreVision

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

CoreVision är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen.

Detektorytan är 5 x 10 cm och upplösningen är 14lp/mm. Utrustningen ger automatisk 1.4x geometrisk förstoring. Systemet är strålskyddat och inget ytterligare strålskydd krävs.

×
BioVision

BioVision

Immediate verification of excised breast tissue margins

Verifiering av vävnad med hjälp av skarpa digitala röntgenbilder, snabbt och enkelt: BioVision ger en direkt verifiering av marginalerna på preparatet efter excision eller av vävnadsprovet vid biopsi. Röntgensystemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Mjukvaran bestämmer automatiskt rätt exponering. Röntgenbilden kan utvärderas och redigeras på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt. Den mobila och kompakta designen samt det inbyggda batteriet (kapacitet upp till 3 timmar) ger flexibilitet i en dynamisk miljö.

BioVision: Detektor 10x15cm; 48μm pixlar, 10lp / mm; upp till 2x geometrisk förstoring

 

 

×
Trident® HD

Trident® HD

Specimen Radiography System

Trident HD är det nyaste av alla preparatröntgensystemen. Den 4 april 2019 fick systemet CE-märkning. Trident HD är utrustat med a-Se-detektor  – precis som Hologic’s världsledande mammografisystem. Det är utvecklat och optimerat för såväl bröstbiopsi- som bröstoperations-preparat och ev. mastektomier. Detektorn är 16×18 cm, luckan är försedd med blyglas, kamera finns inbyggd och systemet handhas med en touch-skärm. Det här är en mobil och mycket snabb och lättanvänd lösning för såväl mammografiavdelningen som bröstoperationsavdelningen.

×
PathVision

PathVision

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i PathVision för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. PathVision-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.