Preparatröntgensystem för operation och patologi Under årtionden har Faxitron-namnet varit synonymt med digitala preparatröntgensystem, vilket gett företaget världsomfattande berömmelse. Den installerade basen utgör mer än 8 000 system, inklusive många ledande cancer center och ledande sjukhus. Faxitron distribuerar också produkten LOCalizer, en innovativ lösning för markörstyrd operation baserad på en liten RFID-tagg.

×
LOCalizer™

LOCalizer™

Radioactivity-free simplicity

LOCalizer ger millimeter noggrann precision för markörstyrda operationer utan nackdelar med andra lokaliseringsmetoder. LOCalizer bygger på en beprövad radiofrekvensidentifieringsteknik med en liten RFID-tagg. Taggen kan placeras i bröstvävnaden upp till 30 dagar före operationen.

Under operationen spåras RFID-taggen med hjälp av den praktiska LOCalizer-läsaren med ett mätområde på 60 mm, varefter den exakta positionen av taggen kan bestämmas med en steril engångssond som har ett intervall på 30 mm. Om flera RFID-taggar använts kan dessa särskiljas individuellt med de unika ID-numren.

LOCalizer stör inte andra instrument i operationssalen. Taggen är tydligt synlig vid mammografi, ultraljud och MR.

×
CoreVision

CoreVision

Enables confirmation of a successful biopsy procedure

CoreVision är lösningen då enbart biopsipreparaten önskas röntgas. En liten, smidig och enkel lösning som snabbt röntgar biopsipreparaten i en liten behållare. Systemet är separat från mammografisystem för att optimera arbetsflödet på mammografiavdelningen.

Detektorytan är 5 x 10 cm och upplösningen är 14lp/mm. Utrustningen ger automatisk 1.4x geometrisk förstoring. Systemet är strålskyddat och inget ytterligare strålskydd krävs.

×
BioVision

BioVision

Immediate verification of excised breast tissue margins

Verifiering av vävnad med hjälp av skarpa digitala röntgenbilder, snabbt och enkelt: BioVision ger en direkt verifiering av marginalerna på preparatet efter excision eller av vävnadsprovet vid biopsi. Röntgensystemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. Mjukvaran bestämmer automatiskt rätt exponering. Röntgenbilden kan utvärderas och redigeras på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt. Den mobila och kompakta designen samt det inbyggda batteriet (kapacitet upp till 3 timmar) ger flexibilitet i en dynamisk miljö.

BioVision: Detektor 10x15cm; 48μm pixlar, 10lp / mm; upp till 2x geometrisk förstoring

 

 

×
PathVision

PathVision

Designed especially for pathologists

Speciellt designad för patologer. Stora operationspreparat, ben och annan vävnad kan ses på de högupplösta röntgenbilderna direkt i laboratoriemiljö. Den användarvänliga designen och den intuitiva mjukvaran bidrar till ett snabbt arbetsflöde. Med ett enknapps-tryck bestämmer systemet exponering helt automatiskt, varefter bilden visas på den stora bildskärmen. Mätningar, markeringar och anteckningar kan läggas till digitalt för rapportering. En special bricka kan placeras i 6 olika höjder i PathVision för att uppnå en geometrisk förstoring upp till 10x. Systemet är helt skyddat, inget ytterligare strålskydd krävs. PathVision-detektorns storlek är 23 x 29 cm och har 50 μm pixlar.