Arrangementer og opplæring

Regelmessig deltagelse i opplæringsprogrammene, bidrar til langvarig og konstant voksende kvalitet og kontinuitet. Korrekt bruk av det avanserte utstyret i henhold til produsentens anbefalinger, sikrer systemets pålitelighet.

 Tromp Medical sine kunder og samarbeidspartnere vil motta invitasjoner til relevante opplæringskurs og brukermøter.

Tromp Medical deltar også på ulike kongresser , messer og produktutstillinger.