Arrangementer og opplæring

Regelmessig deltagelse i opplæringsprogrammene, bidrar til langvarig og konstant voksende kvalitet og kontinuitet. Korrekt bruk av det avanserte utstyret i henhold til produsentens anbefalinger, sikrer systemets pålitelighet.

 Tromp Medical sine kunder og samarbeidspartnere vil motta invitasjoner til relevante opplæringskurs og brukermøter.

Tromp Medical deltar også på ulike kongresser , messer og produktutstillinger.

RSNA 2018

Are you visiting RSNA this year? We are there from November 25- 29. You can make an appointment with one of our sales managers here.

 

Nov 25-30 Time will follow McCormick Place, Chicago
Melde deg på