Svenska Osteoporossällskapets årliga utbildningsdag

Vi från Tromp Medical finns också på plats på Karolinska Solna i Stockholm  under Svenska Osteoporossällskapets årliga utbildningsdag.

18 oktober kl. 09.00 - 16.00 Rolf Luft Auditorium, CMM L1:00 Karolinska Solna, Stockholm