Historie

Service zit in ons DNA

Na bij het toenmalige Philips Medical Systems uitgebreide ervaring te hebben opgedaan met röntgenapparatuur, richtte Wim Tromp in 1991 een eigen onderneming op: een onafhankelijk servicebedrijf voor röntgenapparaten. Het onderhouden en repareren van röntgentoestellen is nog altijd onderdeel van onze core business. Binnen de Tromp Medical-organisatie is dan ook een surplus aan relevante technische kennis aanwezig. Kennis die ons in staat stelt om onze opdrachtgevers steeds maximale, fabrikant-gecertificeerde service aan te kunnen bieden. Snel en ongeacht waar in Noord-West Europa.

Vernieuwing en continuïteit

Oprichter Wim Tromp werkt nog steeds bij Tromp Medical. En met hem een heel aantal medewerkers uit de beginjaren. Dat komt omdat wij veel waarde hechten aan duurzame relaties, zowel met onze opdrachtgevers als met eigen mensen. Uiteraard geldt hetzelfde voor onze leveranciers. Hoewel Tromp Medical zich, in de meer dan een kwart eeuw dat zij bestaat, steeds ambitieus op vernieuwing heeft gericht, is veel goeds van ‘vroeger’ behouden gebleven. Wie zaken doet met Tromp weet: afspraak is afspraak.

En de kans is groot dat de medewerker waarmee u 10 jaar geleden die afspraak heeft gemaakt, vandaag de dag nog altijd uw contactpersoon is. Zo gaat het leveren van de nieuwste, geavanceerde medische beeldvormingsapparatuur hand in hand met zekerheid, vertrouwen en zorgvuldig relatiebeheer en zijn zowel vernieuwing als continuïteit typische waarden die bij Tromp Medical passen.

Maatschappelijk verantwoord, respect voor mens en milieu

Veel aandacht besteedt Tromp Medical aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en de omgang met mens en milieu. Ons hoofdkantoor in Castricum is daarvan een weerspiegeling. Veel organische, circulaire materialen zijn in het pand toegepast. Maar het is ook optimaal geïsoleerd en voorzien van een groot zonnepark met 128 collectoren, waardoor wij energetisch ‘groen’ en grotendeels zelfvoorzienend zijn. In de dagelijkse bedrijfsvoering wordt nadruk gelegd op energiebesparing, verantwoorde afvalstromen met het oog op maximale recycling en het beperken van papiergebruik.

Tromp Medical kent een horizontale organisatiestructuur, waarbinnen menselijke waarden worden gerespecteerd. Korte communicatielijnen, een gezonde dosis ondernemerschap, klantoriëntatie uit overtuiging én de ambitie om ons kennisniveau voortdurend uit te breiden, zijn aspecten van een mentaliteit die al onze vestigingen bindt, boeit en gezamenlijk steeds sterker maakt.

Better images. Better care.