×
3Dimensions™ Mammografisystem

3Dimensions™ Mammografisystem

Möt det snabbaste Brösttomosyntessystemet med den högsta upplösningen, någonsin

Hologic’s 3Dimensions mammografisystem är designat för att erbjuda 2D- och 3D-bilder av högsta kvalitet för radiologer, en behagligare mammografiupplevelse för patienter och ett optimerat arbetsflöde för användare.

3Dimensions-systemet utmärks av sin unika kombination av mycket kort scantid för tomosyntes på bara 3,7 sekunder, sin omedelbara rekonstruktion av tomosyntesbilderna samt marknadens högsta upplösning på 70 micrometer för såväl 2D-, 3D- som syntetiska 2D-bilder.

Det kliniska mervärdet av Hologic’s 3D-teknologi har demonstrerats i över 200 vetenskapliga studier. Resultaten av studierna är entydiga och övertygande; Hologic’s 3D-teknologi ger högre cancerdetektion i kombination med minskat behov av ytterligare undersökningar.

Utöver 3Dimensions erbjuder Hologic även Selenia Dimensions så att rätt lösning kan erbjudas i alla prisnivåer.

Läs mer

×
SmartCurve™ Breast Stabilization System

SmartCurve™ Breast Stabilization System

Klinisk forskning visar: SmartCurve förbättrar komforten för 93%

Hologic’s SmartCurve-system har en kurverad kompressionsplatta som ger en förbättrad patientupplevelse utan att försämra bildkvaliteten, undersökningstiden, stråldosen eller arbetsflödet. Klinisk forskning visar att SmartCurve förbättrar komforten för 93% av patienter som rapporterade måttligt till stort obehag med standardkompressionsplattor. SmartCurve är en del av Hologic’s 3Dimensions-system och finns tillgängligt som en uppgradering för Selenia Dimensions-system.

×
Affirm® Breast Biopsy System

Affirm® Breast Biopsy System

Förenkla biopsiproceduren

Hologic’s 3Dimensions- och Selenia Dimensions-system kan utrustas med Affirm Breast Biopsy System. Denna tillsatsenhet utför vanlig 2D stereotaxi och 3D tomoguidad biopsi. En separat lateralarm finns också som tillval, vilken erbjuder en flexiblare åtkomst till lesioner.

Genom 3D tomoguidad biopsi ges ni möjligheten att enkelt och precist utföra biospier i 3D. Tekniken kan användas för alla typer av lesioner, inkluderat strukturer som endast kan ses med tomosyntesavbildning. Användningen av tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet, reducerad stråldos och minskad tid för proceduren jämfört med vanlig stereotaxi.

×
Affirm® Prone Breast Biopsi System

Affirm® Prone Breast Biopsi System

En ny era inom liggande bröstbiopsier

Affirm Prone är ett unikt biopsibord anpassat för vanlig 2D stereotaxi och 3D Tomoguidad Biopsi. Tomosyntesguidad biopsi ger högre noggrannhet och ett snabbare arbetsflöde. Hologic’s högkvalitativa och kliniskt beprövade tomosyntesteknik kombinerar världsledande bildkvalitet med en högkvalitativ biopsimodul.

Affirm® Prone Breast Biopsy Systems bilder är baserade på den beprövade bildkedjan från Hologic’s framgångsrika Selenia Dimensions ™ system. Den ca 14*12,5 cm stora selenium-detektorn säkerställer förträfflig bildkvalitet i ett tillfredställande stort field of view.

Den roterbara c-armen, i kombination med möjlighet till patientpositionering i olika riktningar, ger 360 ° åtkomst till bröstet. I tillägg har systemet en integrerad lateralarm som ger ytterligare flexibilitet att nå svåråtkomliga lesioner.

Över 95% av patienterna upplever Affirm Prone som snabbare, bekvämare och mindre smärtsam än förväntat.

×
I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

I-View™ Kontrastförstärkt Mammografi

En kraftfull plattform med många bildgivande möjligheter

Funktionen I-View gör det möjligt att få kontrastförstärkta 2D-bilder för så väl 3Dimensions som Selenia Dimensions. Efter en intravenös injektion av jodbaserat kontrastmedel tas röntgenbilder i två energinivåer, från vilka en subtraherad bild beräknas och eventuellt upptag av kontrastmedel framträder.

Systemet har den unika förmågan att vid en och samma kompression producera en 3D-tomosyntes-, en vanlig 2D-mammografi- så väl som en kontrastförstärkt 2D-mammografiundersökning. En optimal kombination av anatomisk och funktionell information erhålls på en och samma gång.

×
Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

Quantra™ 2.2 : Mjukvara för brösttäthetsmätningar

En ny standard för automatiserade brösttäthetsmätningar

Den nya Quantra 2.2-algoritmen är designad för att automatiskt och reproducerbart avgöra bröstets densitetskategori. Algoritmen utmärker sig genom sin unika användning av maskininlärning för att analysera distribution och textur av bröstets körtelvävnad. Algoritmen särskiljer sig från tidigare Quantraversioner (och andra leverantörer), som endast delar in densitetskategorin utifrån procentuell körtelvävnad i förhållande till total bröstvolym, och följer därigenom rekommendationerna från the American College of Radiology för definitionen av bröstdensitet som beskrivs i den senaste utgåvan av ACR BI-RADS Atlas.

.

×
ImageChecker® CAD

ImageChecker® CAD

Advanced Computer Aided Detection

Mjukvaran ImageChecker CAD identifierar och markerar misstänkta strukturer och mikroförkalkningar för mammografi och assisterar radiologer i sina bedömningar. ImageChecker CAD fungerar för både vanliga 2D-bilder och för Hologic’s syntetiska 2D-bilder.

×
SecurView® Granskningsstation

SecurView® Granskningsstation

Förbättrad produktivitet vid granskning med rätt verktyg

SecurView granskningsstation är utvecklad utifrån kraven och önskemålen från radiologer. Avancerade och anpassningsbara arbetsflöden samt innovativa bildhanteringsvertyg säkerställer noggranna och effektiva bedömningar av 2D- och 3D-undersökningar.

Arbetsstationen finns med en 12 MP Barco Coronis CoronisUniti Unitiflat panel monitor och är som standard utrustad med en upplyst kontrollpanel som ger möjlighet att utföra de vanligaste funktionerna genom genvägar. Det minimerar användandet av datormus.

Med den valbara Multi-Modality-modulen kan stationen utrustas med en extra monitor där, bland annat, relaterade MR-undersökningar och ultraljudsbilder kan visas. Det är också möjligt att utrusta systemet med ett Application Synchronization Interface. Denna modul ger skrivbordsintegrerad patientsynkronisering med de mest välkända PACS, RIS och rapportsystemen.