Mobila röntgensystem

×
DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

Redefining Mobile X-ray

Carestream DRX Revolution är en unikt, mycket ergonomiskt direktdigitalt mobilt röntgensystem utvecklad av röntgensjuksköterskor för röntgensjuksköterskor.

DRX Revolution är lämplig för användning både inom och utanför röntgenavdelningar. Systemet har en 32 kW generator och levereras med samma trådlösa detektorer som används på Carestream DRX-Evolution Plus. DRX-Revolution är det system på marknaden som når längst med den centrala balken vinkelrätt mot golvet om vi mäter från systemets centrum. Det är mycket viktigt att täcka hela sängen så att du inte behöver flytta patienten. Systemet kan köras in i rummet vid foten av sängen, armen är utsträckt och man kan justera till exempelvis röntgenstrålningen i bädden endast genom att vinkla röret.

Systemet har ett logiskt användargränssnitt och en mycket god bildkvalitet. Systemet har en integrerad konsol som styr både generatorfunktioner och bildbehandling samt en kraftfull generator på 32 kW som standard.

Tack vare den integrerade laddstationen har användaren alltid 2 laddade detektorbatterier tillgängliga, och det tomma batteriet kan enkelt bytas ut i laddstationen. Byte av detektorbatteri är snabbt och enkelt och påverkar inte arbetsflödet.

Med hjälp av en snabb och enkel anslutning (till exempel med ditt befintliga ID-kort) slås systemet på och är omedelbart klart för användning.

×
DRX-Revolution Nano

DRX-Revolution Nano

Small and lightweight for easy transport - Carbon Nano Tube

DRX-Revolution Nano är försedd med de senaste utvecklingarna inom området radiologi. Systemet är utrustat med ett röntgenrör av typen Carbon Nano Tube (CNT). Detta röntgenrör är kompakt och mycket lätt, vilket gör att hela systemet bara väger 93 kg! Tekniken bakom Carbon Nano Tube (CNT) är revolutionerande och den kompakta storleken på systemet gör att användaren alltid kan placera systemet optimalt, även i trånga utrymmen.

På grund av systemets exceptionella vikt finns det inget behov av motorstöd när du flyttar systemet.

Användargränssnittet, som manövreras via en integrerad pekskärmskärm, är detsamma som på DRX-Revolution och DRX-Evolution. Ett tydligt gränssnitt som möjliggör att en undersökning kan göras på ett snabbt och exakt sätt.

Alla tillgängliga Carestream DRX-detektorer (Csi) kan enkelt kopplas till-DRX Revolution Nano. Detektorerna är utbytbara mellan de olika Carestream DRX-modaliteterna.

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..