Mobila röntgensystem

×
DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

DRX-Revolution – mobilt röntgensystem

Redefining Mobile X-ray

Carestream DRX Revolution är en unikt, mycket ergonomiskt direktdigitalt mobilt röntgensystem utvecklad av röntgensjuksköterskor för röntgensjuksköterskor.

DRX Revolution är lämplig för användning både inom och utanför röntgenavdelningar. Systemet har en 32 kW generator och levereras med samma trådlösa detektorer som används på Carestream DRX-Evolution Plus. DRX-Revolution är det system på marknaden som når längst med den centrala balken vinkelrätt mot golvet om vi mäter från systemets centrum. Det är mycket viktigt att täcka hela sängen så att du inte behöver flytta patienten. Systemet kan köras in i rummet vid foten av sängen, armen är utsträckt och man kan justera till exempelvis röntgenstrålningen i bädden endast genom att vinkla röret.

Systemet har ett logiskt användargränssnitt och en mycket god bildkvalitet. Systemet har en integrerad konsol som styr både generatorfunktioner och bildbehandling samt en kraftfull generator på 32 kW som standard.

Tack vare den integrerade laddstationen har användaren alltid 2 laddade detektorbatterier tillgängliga, och det tomma batteriet kan enkelt bytas ut i laddstationen. Byte av detektorbatteri är snabbt och enkelt och påverkar inte arbetsflödet.

Med hjälp av en snabb och enkel anslutning (till exempel med ditt befintliga ID-kort) slås systemet på och är omedelbart klart för användning.