×
Brevera® biopsisystem

Brevera® biopsisystem

Högupplösta bilder i realtid, direkt vid biopsienheten

Brevera kombinerar avancerad vakuumbiopsi och radiologisk avbildning i ett kompakt och användarvänligt system. Biopsier transporteras snabbt och säkert till systemets integrerade röntgenenhet. En röntgenbild tas omedelbart för varje biopsi för en verifiering i realtid. Brevera ökar effektiviteten och omptimerar arbetsflödet, vilket bidrar till en noggrann och patientvänlig procedur.

×
LOCalizer™

LOCalizer™

Radioactivity-free simplicity

LOCalizer ger millimeter noggrann precision för markörstyrda operationer utan nackdelar med andra lokaliseringsmetoder. LOCalizer bygger på en beprövad radiofrekvensidentifieringsteknik med en liten RFID-tagg. Taggen kan placeras i bröstvävnaden upp till 30 dagar före operationen.

Under operationen spåras RFID-taggen med hjälp av den praktiska LOCalizer-läsaren med ett mätområde på 60 mm, varefter den exakta positionen av taggen kan bestämmas med en steril engångssond som har ett intervall på 30 mm. Om flera RFID-taggar använts kan dessa särskiljas individuellt med de unika ID-numren.

LOCalizer stör inte andra instrument i operationssalen. Taggen är tydligt synlig vid mammografi, ultraljud och MR.

×
Eviva® biopsisystem

Eviva® biopsisystem

Tar bröstbiopsi till en högre nivå

En procedur med Eviva biopsisystem kan genomföras snabbt och effektivt. Biopsisystemet drivs av pneumatik och bidrar därför till en tystare interaktion för både patient och operatör. Med en cykeltid på 4,5 sekunder för biopsi säkerställer det slutna vakuumsystemet en snabb procedur där vävnadsprovet hygieniskt transporteras till behållaren.
Under biopsicykeln spolas håligheten med saltlösning och lokalbedövning kan helautomatiskt ges genom den patenterade Y-kopplingen.

×
Markörer för Bröstbiopsi

Markörer för Bröstbiopsi

Tillförlitliga och lättigenkännliga markörer

För en tillförlitlig markering av lesioner och biopsipositioner är lättigenkännliga markörer ett måste.

SecurMark ® består av en permanent titan-markör i ett bioabsorbent nät. Det reducerar risken för migration av markören och ger god visbilitet för ultraljud upp till 3 veckor efter isättning.

TriMark ® markörer består också av titan och finns i två olika former.

We value your privacy

Our website uses different kinds of cookies. Please make your choice below to consent to our usage of cookies described in our Cookies & privacy notice..