Service

Mer enn 30 år med et bedre innblikk i medisinsk bildedannelse

Tromp Medical , spesialisert i salg, levering og vedlikehold av state-of-the-art bildedannende medisinsk utstyr, har levert mer enn 30 års tillit og kontinuitet til medisinsk profesjonelle, sykehus, medisinske institutter og klinikker. Anno 2021 er vi det største uavhengige forhandler – og service organisasjonen innen medisinsk bildedannende utstyr i Vest Europa. Store nok for hvilket som helst prosjekt, men samtidig fleksible for 1-til-1 kontakt og super-rask service i 7 forskjellige land og språk.

Vi snakker ditt språk og kjenner lokale behov

Tromp Medical’s ingeniører er utdannet på diverse systemer. Vi har et omfattende reservedelslager i forskjellige depoter. Våre applikasjonsspesialister snakker ditt språk og har alle praktisk kunnskap fra sykehus. Vår servicetelefon er bemannet av ansatte med både teknisk- og en bruker bakgrunn. Teamet registrerer innkommende anrop, og planlegger ingeniørenes kalendere med tanke på optimal dekning i forhold til reparasjoner og forebyggende vedlikehold – med en høy grad av fleksibilitet og kort responstid, kommer pasientens interesse alltid i første rekke.

Alltid et steg til

Tromp Medical vil alltid ta det ekstra steget, som i praksis ofte utgjør et hav av forskjell. Alt fra kompetent rådgivning og skreddersydde tilbud, til deretter å tilfredstille behov innen vedlikehold, akuttservice utført rask med produsent sertifiserte servicetjenester, når behovet oppstår. I tillegg tilbyr vi kunders brukere, fysikere og ingeniører omfattende applikasjon og teknisk opplæring, slik at utstyr levert av oss blir benyttet korrekt og til sitt fulle potensiale, og at utbyttet bidrar mest mulig til at du kan tilby det kvalitetsnivået du etterstreber: Bedre bilder. Bedre omsorg.

Better images. Better care.