×
Horizon® DXA Serie

Horizon® DXA Serie

En DXA-skanner som gjør mer

Hologic setter gullstandarden med Horizon-serien for diagnostikk av benskjørhet, evaluering av brudd og måling av kroppssammensetning. Horizon benytter NHANES-databasen inkludert utvidede muligheter for geriatriske og pediatriske analyser.

Hologic Horizon inneholder Hologics unike referansesystem, brukeren trenger derfor ikke å kalibrere systemet. Dette sikrer høyeste korttids- og langtidspresisjon, selv om systemet endres eller flyttes.

Fem forskjellige Horizon-modeller er tilgjengelig. Horizon A er den mest populære modellen, den har en unik roterbar C-arm som gjør at lateralskann kan gjøres med pasienten i ryggleie, dette forbedrer reproduserbarheten og bidrar til optimal pasientkomfort og ergonomi for operatøren. I tillegg er systemet ultraraskt: Hofte og lumbalrygg kan skannes på 10 sekunder, hele ryggsøylen på 15 sekunder og hele kroppen kan undersøkes på kun 2 minutter.

×
TBS iNsight™

TBS iNsight™

Benstrukturen har betydning

I tillegg til å måle bentetthet er det mulig å evaluere mikroarkitekturen i skjelett i et skann av lumbalryggen. Vi kaller dette Trabecular Bone Score (TBS). Sammen med bentetthet (BMD) brukes mikroarkitekturen for å gi en bedre indikasjon for 10 års frakturrisiko (FRAX®).

Evauleringen av skjelettets mikroarkitektur er en ekstra analyse av bentetthetsmålingen. Det betyr at pasienten ikke trenger å gå gjennom en ekstra undersøkelse. TBS er tilgjengelig på Hologic Horizon- og Discovery-serien.